Skuteczność planowanych zmian szacowana jest na pomniejszenie luki o ok.  3,4 mld zł.

Co jeszcze się zmieni:

1. Rozszerza się stosowanie tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia.  Ustawodawca argumentuje to nieprawidłowościami zaobserwowanymi  m.in. na rynku usług budowlanych (choć mechanizm obejmie również takie towary jak niektóre postaci srebra, złota, platyny, biżuterię, czy procesory).

2. Zmieniają się zasady zwrotu VAT w ciągu 25 dni i ograniczona będzie możliwość stosowania rozliczeń kwartalnych. Rozliczenia kwartalne mają pozostać dla małych przedsiębiorstw, czyli tych, w których wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 1,2 mln euro.

3. Pojawia się obowiązek elektronicznego składania deklaracji VAT. Od stycznia przyszłego roku dla części podatników, a od stycznia 2018 r. dla wszystkich.

4. Wprowadzona zostaje odpowiedzialność pełnomocnika zarejestrowanego przez niego podatnika, dotycząca zaległości podatkowych powstałych w wyniku czynności wykonanych w ciągu sześciu miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT (z limitem do  500 tys. zł).

Kontrowersyjna, zdaniem niektórych środowisk, wydaje się być zwłaszcza ostatnia zmiana. Jak tłumaczy resort finansów – wprowadzana  w celu walki z tzw. „słupami” rejestrowanymi przez pełnomocników.

Dodatkowy oręż w walce z „karuzelami podatkowymi” mają dać zmiany polegające na wskazaniu przesłanek  do wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT – gdy zawiesza on działalność gospodarczą (na co najmniej sześć miesięcy), nie złoży deklaracji VAT (przez sześć miesięcy lub dwa kolejne kwartały), wystawia puste faktury lub faktury je korygujące. Ustawa wskazuje również przesłanki odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT.

Zgodnie z planem rządu, większość zmian ma wejść w życie w 2017 r. Stawki VAT pozostają – do 2018 r. – na niezmienionym poziomie 8 i 23%.

Projekt nowelizacji przeszedł przez Sejm w dniu 16 listopada. Teraz czeka na rozpatrzenie przez Senat.

 

Michał Krysik

LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy

O tym, czy państwo może być partnerem biznesowym przedsiębiorcy Michał Krysik mówił też w środowym „Pulsie Biznesu”, w artykule pt. „Państwo partnerem dla biznesu”. Serdecznie polecamy lekturze