Przedmiotem jego analizy były roszczenia cywilnoprawne związane z naruszeniami praw do patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych, znaków towarowych oraz oznaczeń geograficznych. Autorzy książki są praktykami związanymi z Centrum Praw Własności Intelektualnej im H. Grocjusza w Krakowie, gdzie Mec. Kubiak jest wykładowcą prowadzącym zajęcia m.in. z prawa reklamy oraz ze zwalczania naruszeń praw autorskich.

AUTOR: LSW