Po czterech miesiącach od dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych pojawiają się wątpliwości w zakresie stosowania przepisów, a wraz z nimi pierwsze opinie Urzędu Zamówień Publicznych i orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej. Oprócz zmian wywołanych koniecznością implementacji postanowień dyrektyw unijnych, polski ustawodawca wprowadził szereg modyfikacji mających na celu rozwiązanie problemów, jakie na przestrzeni lat pojawiły się w trakcie funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

 Zespół firmy prawniczej Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy, rozumiejąc problemy zamawiających oraz wykonawców, przygotował specjalistyczny program szkoleń skierowanych do uczestników systemu prawa zamówień publicznych. W zależności od potrzeb naszych klientów, prowadzimy wykłady oraz zajęcia praktyczne pozwalające zrozumieć i zastosować znowelizowane przepisy w praktyce. Szkolenia dostosowujemy do potrzeb klientów, ich specyfiki działalności, posiadanych doświadczeń oraz poziomu znajomości przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Mamy za sobą pierwsze szkolenia dotyczące tematyki nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, które przeprowadziliśmy dla branży infrastrukturalnej, w kolejnym weźmie udział branża budowlana. Zainteresowanie uczestników szkoleń, z uwagi na diametralne zmiany w ustawie, jest ogromne – mówi apl. adw. Kinga Rochalska. – Najwięcej pytań pojawia się w odniesieniu do poprawnego wypełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. To niezwykle istotne zagadnienie, bowiem dobrze wypełniony JEDZ będzie służył wykonawcom jako wzór w wielu postępowaniach – dodaje.

LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy