Spotkanie  będzie miało charakter zamkniętej debaty, w której udział wezmą politycy oraz przedstawiciele biznesu.

Celem Seminarium jest przygotowanie dużych podmiotów gospodarczych do zmierzenia się ze współczesnymi zagrożeniami.

Kancelaria przygotowuje materiały eksperckie z zakresu poniższych zagadnień związanych z tematami jakie będą poruszane na konferencji, w tym  m.in. polityki zarządzania kryzysowego w dobie zagrożenia bezpieczeństwa państwa; bezpieczeństwa i  ochrony infrastruktury krytycznej oraz  infrastruktury miejskiej; mechanizmów prawnych UE w zakresie wzmocnienie bezpieczeństwa narodowego; tworzenia terenów zamkniętych oraz sposobu zarządzania nimi, analiza jak mechanizmy traktatowe mogą przysłużyć się wzmocnieniu bezpieczeństwa narodowego;  „DR” (disaster recovery) systemów informatycznych dla Instytucji posiadających Infrastrukturę krytyczną w rozumieniu ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej .

Zapraszamy do śledzenia kolejnego newslettera, w którym zamieścimy  materiały  i informacje podsumowujące konferencję.