14 czerwca br. w Bałtyckiej Filharmonii Gdańskiej odbyła się III już edycja prestiżowego konkursu Dyrektor Marketingu Roku organizowana w ramach Mediarun Festival. Konkurs jest największą w Polsce inicjatywą mającą na celu wyłonienie postaci która dzięki swej fenomenalnej intuicji kreatywności i odwadze tak kieruje działaniami marketingowymi, by przekładały  się one na pozytywny, wizerunkowy i finansowy sukces firmy.  W ten oto sposób wyłoniono Dyrektora Marketingu Roku.

Podczas Festiwalu, Firma Prawnicza LSW wystąpiła w roli partnera przeprowadzając audyt prawny wydarzenia. Do zadań LSW należały min. konsultacje w zakresie tworzenia i wykładni regulaminu, pomoc w weryfikacji poprawności zgłoszeń, opracowanie wyników oraz kontrola zgodności przeprowadzanych działań z regulaminem konkursu. Pracami kapituły konkursu kierował Maciej Ślusarek.

Jesteśmy dumni, gdyż nasza rola jest efektem docenienia profesjonalizmu i naszego wieloletniego doświadczenia w branży. Dziękujemy za pełne zaufanie, którym nas obdarzono.

http://dyrektormarketinguroku.pl/