Z powołanych orzeczeń, uchwała z 14 maja 2014 r. III CPZ 18/14 będzie zapewne miała większe znaczenie w praktyce. Sąd Najwyższy uznał w niej, że wierzyciel zabezpieczony hipoteką na nieruchomości, w przypadku ogłoszenia upadłości swego dłużnika, może korzystać nie tylko z pewnych przywilejów wyrażonych wprost w Prawie upadłościowym (odrębne zaspokojenie z nieruchomości z pominięciem wierzycieli na niej nie zabezpieczonych, korzystniejsze rozwiązania dotyczące kosztów postępowania, itd.)  ale także – co budziło wątpliwości w praktyce – przypadają mu sumy pobrane tytułem czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości upadłego za okres od ogłoszenia upadłości. Omawiane orzeczenie wzmacnia praktyczne znaczenie hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności.