Trybunał wskazał, że należy jednocześnie postawić na szali dwie wartości: swobodę wypowiedzi, wynikającą z art. 10 Konwencji oraz prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, znajdujące swoją podstawę w  art. 8 Konwencji, zachowując pomiędzy nimi równowagę. Każdy ma prawo do ochrony reputacji, która jest częścią prawa do poszanowania życia prywatnego. Sąd ma za zadanie znaleźć konsensus pomiędzy tymi dwiema wartościami, co jest niełatwe, gdyż pozostają one zazwyczaj w konflikcie.

czytaj więcej...