Przez pół roku Sejm analizował projekt nowelizacji zakładający zmiany między innymi w ustawie Prawo o ruchu drogowym. W wyniku prowadzonych analiz i dyskusji, 6 lutego br. nowelizacja została przyjęta przez Sejm i następnie przekazana Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. Co sprawia, że kierowcy powinni zapoznać się z nowymi przepisami?

Zakres nowelizacji dotyczy głównie dwóch kwestii. Po pierwsze, zaostrzenia sankcji wobec kierowców w stanie nietrzeźwości – w szczególności tych, którzy popełniają ten czyn po raz kolejny (tj. mimo uprzedniego skazania). W tym zakresie proponowane jest wprowadzenie obowiązku orzekania przez sąd nawiązki lub innego świadczenia pieniężnego, które będzie musiał zapłacić sprawca. Ponadto, rozszerzony został katalog sytuacji, w których prawo jazdy sąd odbierze dożywotnio. Dodatkowo, nowelizacja przewiduje wprowadzenie nowego środka karnego – ograniczenia uprawnienia do kierowania wyłącznie do pojazdów wyposażonych w tzw. blokadę alkoholową. Blokada alkoholowa to montowane w pojeździe urządzenie, które uniemożliwia jego uruchomienie przez kierowcę, u którego zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi 0,1 mg /dm3 lub więcej.

Drugą zmianą – mogącą dotknąć prawdopodobnie szersze grono kierowców – jest wprowadzenie poważnych sankcji za przekroczenie prędkości i przewożenie zbyt dużej liczby pasażerów. Jeżeli proponowana nowelizacja wejdzie w życie, dokonujący kontroli policjant będzie zobowiązany do zatrzymania dokumentu prawa jazdy kierującego pojazdem w dwóch nowych przypadkach. Pierwszą z nich jest przekroczenie dopuszczalnej prędkość o ponad 50 km/h. Restrykcje te dotyczyć będą jednak wyłącznie przekroczenia prędkości na obszarze zabudowanym.  Drugą sytuacją jest przewożenie większej liczby pasażerów niż przewidziana dla danego pojazdu w dowodzie rejestracyjnym. Żeby zaryzykować zatrzymanie dokumentu prawa jazdy z tego powodu, kierujący samochodem osobowym musiałby jednak zmieścić do pojazdu co najmniej trzy osoby więcej niż przewidziane w dowodzie, co nie jest praktyką nagminną ani łatwą.

Po zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy, policjant wyda odpowiednie pokwitowanie, które uprawnia do kierowania pojazdem w okresie 24 godzin od chwili zatrzymania. Kierujący będzie mógł zatem kontynuować podróż mimo zatrzymania dokumentu. Następnie starosta wyda decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Okres ten będzie liczony od daty faktycznego zatrzymania dokumentu. Chętnych do niestosowania się do zakazu prowadzenia pojazdu z uwagi na zatrzymanie dokumentu dyscyplinować powinno dodatkowe obostrzenie przewidziane nowelizacją. W przypadku bowiem ujawnienia w wyniku kontroli (niezależnie od jej przyczyn), że dana osoba kieruje pojazdem mimo zatrzymania dokumentu prawa jazdy, okres zatrzymania będzie przedłużany z 3 do 6 miesięcy. Warto zwrócić uwagę, że zastosowanie powyższych przepisów jest obligatoryjne. Zgodnie z proponowanymi regulacjami, policjant ani starosta nie będą mieć zatem swobody wyboru, czy zatrzymywać dokument / wydawać decyzję, czy uwzględnić okoliczności danego przypadku. 

Proces legislacyjny nadal trwa, zatem nie wszystko zostało jeszcze przesądzone. Warto jednak trzymać rękę na pulsie…by w odpowiednim momencie zdjąć nogę z gazu.