Na pierwszy rzut oka gra komputerowa – kojarzy się wielu osobom z programem komputerowym. Nierzadko spotyka się podejście, które problematykę prawną gier komputerowych sprowadza do analizy przepisów prawa autorskiego w zakresie rozdziału 7 ustawy – tj. przepisów szczególnych dot. programów komputerowych. Jest to jednak – przy współczesnych grach – spojrzenie zdecydowanie zbyt ograniczone. Pozostając już bowiem w zakresie prawa autorskiego trzeba pamiętać nie tylko o kodzie źródłowym, ale również m.in. interfejsie, sekwencjach audiowizualnych, muzyce, scenariuszu fabuły, nie wspominając o grafice pudełka i nadrukach na płytach.

Niezależnie jednak od samej płaszczyzny prawno-autorskiej trzeba zwrócić uwagę również na twórcze i nietwórcze bazy danych, tajemnicę przedsiębiorstwa, know-how, znaki towarowe, ochronę wizerunku, prywatności czy też innych dóbr osobistych oraz tak zwanej „własności wirtualnej”.

Istotne, aby w tej sprawie spojrzeć na prawo przez pryzmat gry komputerowej – nie na odwrót. Celem tego tekstu będzie więc przybliżenie kwestii prawnych związanych z grami komputerowymi – w zakresie wykraczającym poza samo prawo autorskie.

Więcej na blogu