Od wielu lat magazyn Rzeczpospolita prowadzi ranking firm prawniczych w którym LSW zawsze notowane jest wysoko. W roku 2013 dodano nową kategorię – działalność PRO BONO. Zarówno redakcja jak i osoby tworzące ranking uznały bowiem, że działalność ta jest niezwykle istotnym elementem pracy prawników. Formy takiej działalności są zróżnicowane. Prawnicy organizują dni bezpłatnych porad, stale obsługują organizacje non profit, współpracują z Helsińską Fundacją Praw Człowieka prowadzącą Program Spraw Precedensowych czy też Centrum Pro Bono.

Z pośród niemalże 100 Kancelarii biorących udział w rankingu, LSW zostało uznane za lidera tej kategorii. Docenione zostały przede wszystkim działania na rzecz organizacji pozarządowych, obsługa często szalenie skomplikowanych prawnie działań oraz liczne procesy sądowe dotyczące spraw istotnych dla życia publicznego i społecznego w Polsce.

Jako przykład pomocy dla organizacji pozarządowych można wskazać obsługę prawną charytatywnej wytwórni muzycznej Rak and Roll Records stworzonej przez Fundację Rak and Roll. Prawnicy LSW opracowali mechanizm działania całego projektu, w tym umowy z artystami, regulaminy, dbali również bieżącą obsługę prawną. Działanie to niezależnie zostało docenione przez jurorów prestiżowego konkursu Media Trendy 2013 - kampania wygrała w kategorii: "Kampania zintegrowana" a w kategorii "Wykorzystanie treści audio" otrzymała wyróżnienie.

To dla nas ogromny zaszczyt, że nasze zaangażowanie i pasja którą wkładamy w wykonywaną pracę, zostały docenione gdyż LSW od zawsze traktowało działalność PRO BONO jako swoisty fundament działalności.

Dziękujemy!

http://www.mediatrendy.pl/
http://www.raknroll.pl/