Zapraszamy na IP Blog

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o własności intelektualnej. Zapraszamy do lektury najnowszych IP newsów!

Więcej

Podatkowe zmiany 2019. Na plus czy na minus?

Zmiany w podatkach od stycznia 2019 r. w komentarzu Michała Krysika, doradcy podatkowego

Więcej

Co z użytkowaniem wieczystym w 2019 roku?

pisze dr Marcin Włodarski

Więcej

LSW rekomendowane przez Legal 500 2019

LSW rekomendowane przez Legal 500 w obszarze własności intelektualnej, rozwiązywania sporów, TMT oraz restrukturyzacji i upadłości. Aż sześciu prawników otrzymało rekomendacje indywidualne. Maciej Ślusarek z elitarnym tytułem „Leading Lawyer” w kategorii własności intelektualnej.

Więcej

Jesteśmy dumni z wyróżnienia Chambers Europe 2019

LSW rekomendowana w rankingu Chambers Europe 2019 w kategoriach Intellectual Property oraz TMT. Rekomendacje indywidualne otrzymali: Maciej Kubiak, Maciej Ślusarek oraz Artur Zawadowski.

Więcej

Równość czy dyskryminacja w sporcie?

Bogusław Leśnodorski i dr Marcin Ungier o decyzji Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu ws. Caster Semenya

Więcej

ALERT LSW: Zmiany w Kodeksie pracy - prezydent podpisał ustawę

3 czerwca 2019 r. prezydent podpisał ustawę nowelizującą Kodeks pracy. Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Anna Stykowska-Sikora przedstawia najważniejsze zmiany.

Więcej

Maciej Kubiak – współautorem Komentarza do Prawa Autorskiego

Miło nam poinformować, że adw. Maciej Kubiak, Wspólnik współkierujący praktyką IP i TMT, jest współautorem Komentarza do Prawa Autorskiego, który właśnie trafił do księgarń. To drugi już, po Komentarzu do Prawa Własności Przemysłowej (C.H. Beck, 2016), komentarz w dorobku naukowym mec. Kubiaka.

Więcej

Alert prawny | Dane osobowe a prawo pracy - cz. II

„Ustawa wdrażająca RODO” zmieniła szereg ustaw, w tym między innymi kodeks pracy. Przepisy RODO mają wpływ na funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Analizują tę kwestię Joanna Kieszek i Katarzyna Michalik.

Więcej

Restrukturyzacje i upadłości

  • Przygotowujemy wnioski o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub o zatwierdzenie warunków układu. Opracowujemy pisma procesowe w ramach postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego (zastrzeżenia, sprzeciwy, zażalenia, wnioski itp.)
  • Reprezentujemy Klientów w procesie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, podczas zatwierdzania warunków układu oraz w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego
  • Doradzamy przy tworzeniu propozycji układowych oraz planów restrukturyzacyjnych
  • Reprezentujemy wierzycieli i dłużników podczas zgromadzeń wierzycieli i w ramach rady wierzycieli
  • Nadzorujemy przebieg procesu restrukturyzacji, w tym w zakresie tworzenia spisu wierzytelności, działań nadzorcy lub zarządcy w postępowaniu, realizacji planu restrukturyzacyjnego i układu
  • Przygotowujemy umowy restrukturyzacyjne oraz umowy typu standstill wraz z dokumentacją towarzyszącą
  • Reprezentujemy dłużników i wierzycieli w postępowaniach zmierzających do ogłoszenia upadłości oraz postępowaniach upadłościowych, z powodzeniem korzystamy z instytucji pre-packu

DORADZTWO PRAWNE W PROCESIE RESTRUKTURYZACJI SPÓŁKI Z BRANŻY BUDOWALNEJ

Reprezentowaliśmy wierzyciela finansowego w procesie restrukturyzacji jednej z największych spółek budowalnych w Polsce. Braliśmy udział w negocjacjach propozycji układowych, tworzeniu umowy restrukturyzacyjnej i dokumentacji towarzyszącej, jak również reprezentowaliśmy Klienta podczas zgromadzenia wierzycieli. Nadzorowaliśmy przebieg procesu do momentu zawarcia układu oraz przystąpienia do umowy restrukturyzacyjnej.

REPREZENTOWANIE SPÓŁKI Z BRANŻY PALIWOWEJ W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

Doradzaliśmy w procesie restrukturyzacji jednej z największych spółek paliwowych w Polsce. Prawnicy LSW reprezentowali Klienta w postępowaniu upadłościowym oraz raportowali cały przebieg procesu restrukturyzacji – od negocjacji po podpisanie umowy.

OCHRONA KLIENTA PRZED WNIOSKAMI UPADŁOŚCIOWYMI

Dla spółki notowanej na GPW świadczącej usługi telekomunikacyjne zrealizowaliśmy projekt mający na celu ochronę przedsiębiorstwa przed wnioskami o ogłoszenie upadłości składanymi przez wierzycieli, blokadę postępowań w przedmiocie ogłoszenia upadłości będących w toku oraz doprowadzenie do otwarcia postępowania sanacyjnego spółki. Postępowanie sanacyjne zostało finalnie otwarte jako jedno z pierwszych w sądzie warszawskim

POPROWADZENIE POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO SPÓŁKI Z BRANŻY MEDIALNO-EVENTOWEJ

Zapewniliśmy obsługę prawną jednej z największych w Polsce spółek promotorów i producentów wydarzeń muzyczno-sportowych  podczas postępowania upadłościowego w opcji układowej z zachowaniem zarządu własnego. Kompleksowo doradzaliśmy upadłemu w całym procesie restrukturyzacji, począwszy od otwarcia postępowania, poprzez ustalenie listy wierzytelności, złożenie propozycji układowych, udział w zgromadzeniu wierzycieli po prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd.

UPADŁOŚĆ SPÓŁKI Z BRANŻY STALOWEJ Z PRE-PACKIEM

Z sukcesem wykorzystaliśmy instytucję pre-packu w procesie upadłości Klienta, doprowadzając do zatwierdzenia przez sąd upadłościowy warunków sprzedaży składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa dłużnika. Zapewniliśmy także wsparcie Klienta w negocjacjach z wierzycielem (bankiem-zastawnikiem) zmierzających do uzyskania zgody na dokonanie sprzedaży zabezpieczonych na rzecz banku składników majątku dłużnika w ramach pre-packu.

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved