Zapraszamy na IP Blog

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o własności intelektualnej. Zapraszamy do lektury najnowszych IP newsów!

Więcej

Podatkowe zmiany 2019. Na plus czy na minus?

Zmiany w podatkach od stycznia 2019 r. w komentarzu Michała Krysika, doradcy podatkowego

Więcej

Co z użytkowaniem wieczystym w 2019 roku?

pisze dr Marcin Włodarski

Więcej

LSW rekomendowane przez Legal 500 2019

LSW rekomendowane przez Legal 500 w obszarze własności intelektualnej, rozwiązywania sporów, TMT oraz restrukturyzacji i upadłości. Aż sześciu prawników otrzymało rekomendacje indywidualne. Maciej Ślusarek z elitarnym tytułem „Leading Lawyer” w kategorii własności intelektualnej.

Więcej

Jesteśmy dumni z wyróżnienia Chambers Europe 2019

LSW rekomendowana w rankingu Chambers Europe 2019 w kategoriach Intellectual Property oraz TMT. Rekomendacje indywidualne otrzymali: Maciej Kubiak, Maciej Ślusarek oraz Artur Zawadowski.

Więcej

Równość czy dyskryminacja w sporcie?

Bogusław Leśnodorski i dr Marcin Ungier o decyzji Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu ws. Caster Semenya

Więcej

ALERT LSW: Zmiany w Kodeksie pracy - prezydent podpisał ustawę

3 czerwca 2019 r. prezydent podpisał ustawę nowelizującą Kodeks pracy. Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Anna Stykowska-Sikora przedstawia najważniejsze zmiany.

Więcej

Maciej Kubiak – współautorem Komentarza do Prawa Autorskiego

Miło nam poinformować, że adw. Maciej Kubiak, Wspólnik współkierujący praktyką IP i TMT, jest współautorem Komentarza do Prawa Autorskiego, który właśnie trafił do księgarń. To drugi już, po Komentarzu do Prawa Własności Przemysłowej (C.H. Beck, 2016), komentarz w dorobku naukowym mec. Kubiaka.

Więcej

Alert prawny | Dane osobowe a prawo pracy - cz. II

„Ustawa wdrażająca RODO” zmieniła szereg ustaw, w tym między innymi kodeks pracy. Przepisy RODO mają wpływ na funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Analizują tę kwestię Joanna Kieszek i Katarzyna Michalik.

Więcej

Prawo energetyczne

Wspieramy i świadczymy kompleksową pomoc prawną największym przedsiębiorcom z branży stalowej, stoczniowej i chemicznej.

  • Badamy stan prawny
  • Negocjujemy warunki zakupu spółek
  • Opracowujemy projekty i prowadzimy procesy inwestycyjne
  • Przygotowujemy i negocjujemy umowy
  • Świadczymy pomoc prawną przy budowach przyłączy energetycznych
  • prowadzimy postępowania w zakresie kar nakładanych przez regulatora
  • Zajmujemy się kwestiami związanymi z uzyskiwaniem, zmianą lub wygaszaniem koncesji

Oferujemy pełną obsługę prawną związaną z zagadnieniami dotyczącymi zarówno działalności gospodarczej w obszarze energetycznym ale jakże ważnym aspektem ochrony środowiska oraz prawa antymonopolowego i obsługi korporacyjnej.

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne w procesach inwestycyjnych, w tym również w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych:

LSW doradzało przy przygotowaniu i realizacji inwestycji polegających na budowie nowych źródeł energetycznych oraz  budowie baterii koksowniczych.  LSW wspierało Klienta zarówno przy etapie wyboru lokalizacji inwestycji jak i założeń projektowych.

Tworzenie analiz i opinii prawnych w ramach bieżącego doradztwa dla przedsiębiorstw energetycznych:

Przygotowaliśmy  szereg analiz prawnych dotyczących zbycia / nabywania praw do infrastruktury energetycznej, LSW przeprowadzało również audyty prawne sieci energetycznych  min. dla Stoczni Gdańsk S.A., Huty Częstochowa Sp. z o.o., Koksowni Nowa oraz Polenergii S.A.

LSW  doradza ponadto swoim Klientom w transakcjach handlowych, których przedmiotem jest infrastruktura sieciowa ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań związanych z prawem własności nieruchomości gruntowych oraz służebności przesyłu.  LSW  doradza przy projekcie mającym na celu zbycie praw do infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej na podmiot trzeci,  przyłączaniem obiektów do sieci elektroenergetycznej oraz zasilaniem w energię elektryczną i cieplną nowych inwestycji przemysłowych  - Huta Częstochowa Sp. z. o.o., Koksownia Nowa, BASF

Udział w negocjacjach biznesowych, asysta przy zawieraniu kontraktów gospodarczych:

LSW doradza Klientowi w przedmiocie zmian prawa energetycznego, zapewnia konsultacje i  bierze udział w negocjacjach z partnerami handlowymi Klienta. LSW doradzało Klientom min.  w kwestii istnienia obowiązku ustanowienia rezerwowego sprzedawcy energii oraz w przedmiocie opracowania procedury zmiany sprzedawcy energii.  Przygotowaliśmy analizy prawne dotyczące operatorstwa przesyłowego i dystrybucyjnego oraz obowiązywania zasady TPA dla dużych podmiotów na rynku stoczniowym i  hutniczym prowadzących koncesjonowaną działalność jako przedsiębiorcy energetyczni.  (Stocznia Gdańsk S.A, Huta Częstochowa S.A, Polenergia S.A).

Obrót i dystrybucja energii elektrycznej oraz paliw gazowych:

Zakres podjętych przez LSW działań w tej sprawie obejmował sporządzenie kompleksowej analizy prawnej wykonywanej przez klienta działalności koncesjonowanej, polegającej na obrocie i dystrybucji energii elektrycznej, w kontekście skomplikowanej sytuacji prawnej samych sieci. Klient wykonując usługę koncesjonowaną nie jest właścicielem sieci, za pomocą której wykonuje działalność koncesjonowaną. Pomoc prawników LSW opierała się głównie na możliwości zaprzestania prowadzenia działalności koncesjonowanej mimo ciążącego na Kliencie obowiązku publicznoprawnego.

Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności koncesjonowanej:

LSW doradzaKlientom- prowadzącym koncesjonowaną działalność gospodarczą w przedmiocie obrotu i dystrybucji energią elektryczną oraz obrotu i dystrybucji paliwami gazowymi. Kancelaria reprezentowała Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie terytorialnego ograniczenia udzielonej Klientowi koncesji oraz w przedmiocie zakończenia prowadzenia działalności koncesjonowanej, a także postępowaniach wytoczonych przez odbiorcę. Kancelaria reprezentowała  Klientów w negocjacjach z dotychczasowymi odbiorcami, a także przygotowywała umowy w przedmiocie obrotu i dystrybucji energią elektryczną oraz paliwami gazowymi, przyłączenia i sprzedaży energii elektrycznej. (Stocznia Gdańsk SA).

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved