LSW udziela pomocy prawnej obywatelom Ukrainy

LSW оказывает юридическую помощь в связи с ситуацией в Украине

Więcej

Ochrona renomy

Od lat, z sukcesami, wspieramy Klientów w walce o ochronę renomy i dobrego imienia. Mamy na koncie wiele wygranych głośnych spraw i precedensowych wyroków.

Ochrona dóbr osobistych

 • Rocznie prowadzimy kilkadziesiąt spraw dot. ochrony dóbr osobistych
 • Podejmujemy skuteczne działania przedprocesowe, jak i reprezentujemy Klientów przed sądami
 • Działamy zarówno na rzecz podmiotów, których dobra osobiste zostały naruszone, jak i pomagamy skutecznie bronić się przed roszczeniami
 • Przygotowujemy opinie prawne dot. ryzyk związanych z naruszeniem dóbr osobistych w działalności artystycznej, publicystycznej czy marketingowej oraz doradzamy w ewentualnych sporach
 • Reprezentujemy firmy i instytucje broniące swojej renomy, jak również osoby fizyczne, w tym polityków, dziennikarzy, artystów, biznesmenów i sportowców
 • Prowadzimy sprawy precedensowe, działamy także w sprawach „nietypowych”, z pogranicza ochrony dóbr osobistych – np. dotyczących uporczywego nękania (stalking) czy zadośćuczynienia za represje z czasów PRL
 • Posiadamy również doświadczenie w sprawach karnych dotyczących zniesławienia oraz prawa prasowego

Kryzysy wizerunkowe:

 • Doradzamy w sytuacjach kryzysowych
 • Radzimy jak reagować i chronić renomę oraz wartość marki

Kryzysy medialne:

 • Prowadzimy postępowania sądowe w sprawach dotyczących ochrony wizerunku i dobrego imienia
 • Reprezentowaliśmy wiele osób publicznych w sporach m.in. z wydawcami prasowymi i portalami

Precedensowy wyrok w sprawie ochrony korespondencji

Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał precedensowy wyrok w sprawie naruszenia praw autorskich i dóbr osobistych naszego klienta - autora listów kierowanych do przyjaciółki, które ukazały się bez jego zgody na łamach książki. To ważny wyrok dla branży wydawniczej i filmowej, bowiem SA stwierdził, że zgodę na rozpowszechnianie prywatnej korespondencji musi wyrazić zarówno adresat, jak i nadawca listów, a treść listu może stanowić utwór w świetle prawa autorskiego.  

Renoma stacji TV

Firma prawnicza LSW reprezentowała jedną z największy stacji telewizyjnych w Polsce w sporze o ochronę dóbr osobistych. Jej przedmiotem były publikacje w poczytnym dzienniku. Władzom nadawcy oraz redaktorom programów informacyjnych zarzucono działania nieetyczne i niezgodne z prawem. Sprawa zakończyła się ugodą uwzględniającą żądania Klienta LSW.

Kryzys medialny

LSW świadczyła doradztwo prawne dla jednego z banków w zakresie zarządzania kryzysem medialnym. Sytuacja została wywołana na skutek ujawnienia materiałów opisujących rzekomo nielegalne działania pracowników i współpracowników Banku wobec Klientów.

Obrona prawa do prywatności

Zespół LSW poprowadził sprawę jednej z najlepszych polskich wokalistek przeciwko tabloidowi, dotyczącą publikacji opisującej wrażliwe aspekty życia prywatnego. Warszawski Sąd Apelacyjny przychylił się do wniosku klientki i zakazał dziennikarzom śledzenia gwiazdy. Była to sprawa szeroko komentowana w mediach, a wyrok istotnie wpłynął na działalność paparazzich w naszym kraju.

Ochrona renomy wiodącej firmy z branży energetycznej

W tej skomplikowanej sprawie, dotyczącej granic dozwolonej krytyki dziennikarskiej oraz wolności słowa, Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko złożonej przez LSW apelacji, zgodnie z którym nierzetelne działania dziennikarzy – jednostronne, nieudowodnione informacje – nie mogą być uznane za mieszczące się w granicach dozwolonej krytyki, jeśli ich treść narusza dobra osobiste innych osób, a w szczególności ich dobre imię.

Dobra osobiste dziennikarzy

Prawnicy LSW reprezentowali parę znanych dziennikarzy w ich sporze z jednym z tabloidów. Sąd I instancji uznał, że seria publikacji stanowiła naruszenie ich dóbr osobistych, w tym prawa do prywatności. Wyrok nakładał na pozwanego konieczność opublikowania przeprosin, zakaz dalszego naruszania prywatności, spokoju i poczucia bezpieczeństwa powodów oraz wysoką kwotę zadośćuczynienia.

Dobra osobiste a wewnętrzne forum internetowe

LSW prowadziło prawdopodobnie pierwszą sprawę w Polsce, w której sąd musiał rozstrzygnąć o naruszeniu dóbr osobistych poprzez wypowiedzi internautów w obrębie wewnętrznego internetowego forum dyskusyjnego lub o jego braku. W efekcie działań LSW, pozwany został zobowiązany przez sąd do przesłania do wszystkich użytkowników forum e-maile, w których przeprosił powoda za opublikowanie krzywdzących go treści.

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved