Zapraszamy na IP Blog

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o własności intelektualnej. Zapraszamy do lektury najnowszych IP newsów!

Więcej

Podatkowe zmiany 2019. Na plus czy na minus?

Zmiany w podatkach od stycznia 2019 r. w komentarzu Michała Krysika, doradcy podatkowego

Więcej

Co z użytkowaniem wieczystym w 2019 roku?

pisze dr Marcin Włodarski

Więcej

LSW rekomendowane przez Legal 500 2019

LSW rekomendowane przez Legal 500 w obszarze własności intelektualnej, rozwiązywania sporów, TMT oraz restrukturyzacji i upadłości. Aż sześciu prawników otrzymało rekomendacje indywidualne. Maciej Ślusarek z elitarnym tytułem „Leading Lawyer” w kategorii własności intelektualnej.

Więcej

Jesteśmy dumni z wyróżnienia Chambers Europe 2019

LSW rekomendowana w rankingu Chambers Europe 2019 w kategoriach Intellectual Property oraz TMT. Rekomendacje indywidualne otrzymali: Maciej Kubiak, Maciej Ślusarek oraz Artur Zawadowski.

Więcej

Równość czy dyskryminacja w sporcie?

Bogusław Leśnodorski i dr Marcin Ungier o decyzji Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu ws. Caster Semenya

Więcej

ALERT LSW: Zmiany w Kodeksie pracy - prezydent podpisał ustawę

3 czerwca 2019 r. prezydent podpisał ustawę nowelizującą Kodeks pracy. Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Anna Stykowska-Sikora przedstawia najważniejsze zmiany.

Więcej

Maciej Kubiak – współautorem Komentarza do Prawa Autorskiego

Miło nam poinformować, że adw. Maciej Kubiak, Wspólnik współkierujący praktyką IP i TMT, jest współautorem Komentarza do Prawa Autorskiego, który właśnie trafił do księgarń. To drugi już, po Komentarzu do Prawa Własności Przemysłowej (C.H. Beck, 2016), komentarz w dorobku naukowym mec. Kubiaka.

Więcej

Alert prawny | Dane osobowe a prawo pracy - cz. II

„Ustawa wdrażająca RODO” zmieniła szereg ustaw, w tym między innymi kodeks pracy. Przepisy RODO mają wpływ na funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Analizują tę kwestię Joanna Kieszek i Katarzyna Michalik.

Więcej

Innowacje, B+R i fundusze VC

Stworzyliśmy specjalny dział dedykowany firmom inwestującym w B+R, funduszom venture capital i start-upom oraz instytutom naukowym. Doradzamy, przygotowujemy umowy inwestycyjne, pomagamy w pozyskaniu funduszy na innowacje, wspieramy w realizacji dotacji. Łączymy kompetencje ze sfery prawa podatkowego, korporacyjnego, własności intelektualnej z wiedzą o komercjalizacji i prawnych aspektach finansowania innowacji. Szyjemy „na miarę” rozwiązania dla Klientów ze świata biznesu, nauki i sektora finansowego.

Fundusze venture capital/fundusze zalążkowe zainteresowane komercjalizacją badań naukowych:

 • Obsługujemy proces inwestycyjny od A do Z
 • Przygotowujemy tzw. term-sheets, prowadzimy negocjacje umowy inwestycyjnej
 • Zapewniamy due diligence prawny i podatkowy
 • Obsługujemy pozyskiwanie kolejnych rund i wyjścia z inwestycji
 • Tworzymy pełne struktury inwestycyjne optymalne podatkowo, prawnie i operacyjnie
 • Przygotowujemy umowy z podmiotem zarządzającym, statuty funduszy i regulaminy właściwych ciał funduszu, umowy o zarządzanie i in.

Firmy inwestujące w B+R, np. twórcy gier komputerowych, firmy farmaceutyczne, producenci kosmetyków, etc.:

 • Zapewniamy obsługę prawną całego procesu badawczego – umowy z twórcami/pracownikami/współpracownikami, zabezpieczenie własności intelektualnej, obsługę wdrożenia lub komercjalizacji
 • Obsługujemy umowy na badania zlecone (kontraktowe) oraz niezależną działalność badawczą (np. umowy konsorcjum)
 • Przygotowujemy do realizacji projekty badawcze finansowane ze środków publicznych – wybieramy i tworzymy optymalną strukturę, umowy, niezbędne dokumenty związane z wnioskiem o dofinansowanie, w tym dotyczące pomocy publicznej
 • Pomagamy wybrać optymalną ścieżkę komercjalizacji i zapewniamy obsługę tego procesu – umowy licencyjne, sprzedaż praw, utworzenie spółki i wniesienie aportem komercjalizowanego pomysłu

Startupy:

 • Obsługujemy proces inwestycyjny od strony start-upu, w tym negocjacje tzw. term-sheet i umowy inwestycyjnej z inwestorem
 • Tworzymy pełną prawną dokumentację korporacyjną spółek oraz umowy i plany dla pracowników
 • Pomagamy w kwestiach podatkowych, rachunkowych i księgowych
 • Zajmujemy się obsługą start-upu w jego bieżącej działalności – rejestrujemy spółki
 • Prowadzimy obsługę organów, chronimy prawa własności intelektualnej, przygotowujemy właściwe umowy, zapewniamy obsługę procesową

StartUpownia – projekt specjalny w ramach działań na rzecz innowacji

Odpowiadamy na potrzeby rynku i zmieniamy się dla niego. Do tego – co udowadniamy od lat nieprzerwanie angażując się w działania Pro Bono – lubimy wspierać niebanalne pomysły i odważne inicjatywy. Lubimy też sami wychodzić z inicjatywą. W ten sposób narodził się pomysł na StartUpownię LSW. Będziemy przyglądać się i wspierać młode firmy, otaczać je opieką, przeprowadzać przez procedury pozyskiwania funduszy od inwestorów. Szkolimy i będziemy szkolić start-upy. Będziemy reprezentować je w rozmowach z dojrzałym biznesem i inwestorami oraz doradzać w kwestiach podatkowych i księgowych.

Komercjalizacja wyników badań

LSW przygotowało i przeprowadziło przejęcie przez inwestora biznesowego oraz nabycie praw do patentów stworzonych przez uczelnię i stworzenie spółki celowej pracującej nad przygotowaniem wyników badań do komercjalizacji. Prawnicy LSW opiniowali i przygotowywali stworzenie konsorcjum kilku podmiotów z dziedziny nauki i biznesu, którego celem będzie praca nad rozwojem projektu i wdrożeniem go do stałej i ciągłej produkcji. Praca wymagała koordynacji prac rzeczników patentowych, wycen dokonywanych na potrzeby transakcji i uzyskania stosownych zgód.

Wsparcie prawne funduszy proof-of-concept i venture capital

Zapewniamy pełną obsługę prawną kilku funduszy typu proof-of-concept i funduszy venture capital finansowanych ze środków publicznych. Mieści się w tym obsługa bieżąca funduszu, doradztwo podatkowe, due diligence, tworzenie umów inwestycyjnych, obsługa prawna relacji z instytucją finansującą.

Odwołania (protesty) do instytucji finansujących innowacje

Pomagaliśmy wnioskującym o środki unijne na innowacje w złożeniu właściwych środków odwoławczych oraz w skargach do sądu administracyjnego. Nasze wsparcie obejmowało także przygotowanie dokumentów do umowy o dofinansowanie i obsługę prawną projektu B+R.

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved