Rynek medyczny

Zespół LSW posiada unikalne doświadczenie w doradztwie dla podmiotów szeroko pojętej branży farmaceutycznej i medycznej, w szczególności dla:

  • Firm farmaceutycznych i producentów wyrobów medycznych
  • Dostawców usług medycznych, w tym prywatnych i publicznych szpitali
  • Jednostek zajmujących się badaniami medycznymi
Krzysztof Laskowski Radca prawny, Wspólnik Prawo korporacyjne
Bogusław Leśnodorski Radca prawny, Wspólnik Prawo korporacyjne
Marcin Melzacki Adwokat, Wspólnik Rozwiązywanie sporów
Bartosz Banaszkiewicz Adwokat Prawo korporacyjne
Katarzyna Ciepiela Adwokat Własność intelektualna
Grzegorz Danecki Radca prawny Rozwiązywanie sporów
Marcin Grzelecki Radca prawny, Doradca podatkowy Podatki

Obsługa prawna badań klinicznych

Zespół LSW wielokrotnie zapewniał kompleksową obsługę prawną badań klinicznych prowadzonych przez Klientów lub na ich zlecenie. Specjalizuje się również w doradztwie kryzysowym związanym z organizacją tych badań. Jego działania koncentrują się na bezpieczeństwie prawnym i finansowym zaangażowanych podmiotów. Ponadto, prawnicy LSW uczestniczyli również w postępowaniach administracyjnych przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jak również prowadzili korespondencję z komisjami bioetycznymi.

Ochrona praw autorskich – design

Prawnicy LSW reprezentowali twórcę projektu obudowy urządzenia diagnostycznego w sprawie przeciwko firmie, która korzystała z tego dzieła bez uregulowania kwestii praw autorskich. Sprawa dotykała problemu granic ich ochrony.

Ochrona renomy koncernu farmaceutycznego

Zespół LSW reprezentował międzynarodowy koncern farmaceutyczny w sprawie naruszenia jego dóbr osobistych. Sprawa dotyczyła wypowiedzi na temat obecności i działalności koncernu na rynku polskim oraz oferowanych produktów i ich skuteczności. Sprawa zakończyła się uwzględnieniem w całości stanowiska Klienta przez Sąd Najwyższy.

Komercjalizacja wyników badań

LSW przygotowało i przeprowadziło przejęcie przez inwestora biznesowego oraz nabycie praw do patentów stworzonych przez uczelnię i stworzenie spółki celowej pracującej nad przygotowaniem wyników badań do komercjalizacji. Prawnicy LSW opiniowali i przygotowywali stworzenie konsorcjum kilku podmiotów z dziedziny nauki i biznesu, którego celem będzie praca nad rozwojem projektu i wdrożeniem go do stałej i ciągłej produkcji. Praca wymagała koordynacji prac rzeczników patentowych, wycen dokonywanych na potrzeby transakcji i uzyskania stosownych zgód.

Specjalizacje

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved