Inwestycje i infrastruktura

W ramach swojej wieloletniej praktyki, prawnicy LSW przeprowadzili szereg transakcji na rynku obrotu nieruchomości, doradzali w wielu przedsięwzięciach deweloperskich zarówno dla polskich, jak i zagranicznych podmiotów, reprezentowali także klientów w złożonych sporach sądowych dotyczących największych inwestycji infrastrukturalnych w kraju. Do grona klientów LSW należą między innymi:

  • Inwestorzy planujący i prowadzący inwestycje zarówno na rynku nieruchomości komercyjnych, mieszkaniowych, jak i biurowych
  • Podmioty publiczne realizujące inwestycje
  • Operatorzy inwestycji infrastrukturalnych, także tych realizowanych ze środków publicznych
  • Przedsiębiorcy z rynku budowlanego oraz podmioty zarządzające nieruchomościami
  • Realizatorzy inwestycji infrastrukturalnych w ramach PPP
  • Inwestorzy realizujący inwestycje energetyczne oraz liniowe
Władysław Bieńkowski Radca prawny, Wspólnik Rozwiązywanie sporów
Krzysztof Laskowski Radca prawny, Wspólnik Prawo korporacyjne
Bogusław Leśnodorski Radca prawny, Wspólnik Prawo korporacyjne
Marcin Melzacki Adwokat, Wspólnik Rozwiązywanie sporów
Paulina Bienioszek-Niepsuj Radca prawny Rozwiązywanie sporów
Grzegorz Danecki Radca prawny Rozwiązywanie sporów
Magdalena Frąckowiak Adwokat, Solicitor Prawo korporacyjne
Mateusz Gruszczyński Radca prawny Podatki
Marcin Grzelecki Radca prawny, Doradca podatkowy Podatki
Michał Krysik Doradca podatkowy Podatki
Jakub Kubis Radca prawny Własność intelektualna
Agnieszka Lysko Radca prawny Rozwiązywanie sporów
Paweł Mackus Of counsel Innowacje, B+R i fundusze VC
Edyta Niemyska Radca prawny Prawo korporacyjne
Bartosz Nowicki Adwokat, Doradca restrukturyzacyjny Prawo korporacyjne
Kinga Rochalska Adwokat Infrastruktura i nieruchomości
Natalia Sitarek-Haczykowska Radca Prawny Prawo korporacyjne
Marcin Włodarski Doktor nauk prawnych, Partner, Radca Prawny Infrastruktura i nieruchomości

Prawo własności gruntów podwodnych

Pomoc prawników LSW dotyczyła ustalenia możliwości nabycia praw do gruntów podwodnych, w przypadku, gdy woda jest własnością Skarbu Państwa. Na rzecz Klienta posiadającego siedzibę w porcie Morza Bałtyckiego, LSW ustaliło prawne i faktyczne możliwości wykonywania praw do działek podwodnych w kontekście skomplikowanego ich położenia – pod wodami płynącymi, wyłączonymi z obrotu, znajdującymi się zarówno w obszarze Portu (specjalne regulacje prawne), wewnętrznych wód morskich, oraz wewnętrznych wód morskich Zatoki Gdańskiej, której dotyczą osobne regulacje.

Nowa dzielnica w sercu Gdańska

Działalność LSW obejmowała obsługę prawną projektu inwestycyjnego – długofalowego planu zagospodarowania nieruchomości zlokalizowanej na wyspie. O wyjątkowości projektu decydował przede wszystkim charakter obszaru - tereny portowe i poprzemysłowe zlokalizowane w centrum Gdańska – oraz jego rozmiar i przeznaczenie (blisko 20 ha z zamiarem wykreowania nowej przestrzeni miejskiej).

Ochrona konkurencji w zamówieniach publicznych

Prawnicy LSW występowali w imieniu Podwykonawcy, którego oferta została odrzucona przez Zamawiającego – mimo iż oferowane przez niego systemy automatyki kolejowej spełniały wszelkie wymogi przewidziane prawem.

Ochrona renomy dewelopera

LSW prowadzi proces związany z naruszeniem dóbr osobistych dużej międzynarodowej firmy deweloperskiej. Nieprawdziwe informacje na jej temat zostały opublikowane przez portal internetowy. Prawnicy LSW przygotowali wniosek o zabezpieczenie roszczeń, złożyli pozew oraz występują w tej sprawie przed sądem.

Stadion w Rzeszowie

Eksperci LSW przygotowali analizę prawną możliwych form udostępniania przez Gminę Miasto Rzeszów innym podmiotom Stadionu Miejskiego, powstałego w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE. Konieczne było zachowanie pełnej zgodności z przepisami prawa pomocy publicznej oraz określonego poziomu dofinansowania inwestycji.

Ochrona renomy wiodącej firmy z branży energetycznej

W tej skomplikowanej sprawie, dotyczącej granic dozwolonej krytyki dziennikarskiej oraz wolności słowa, Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko złożonej przez LSW apelacji, zgodnie z którym nierzetelne działania dziennikarzy – jednostronne, nieudowodnione informacje – nie mogą być uznane za mieszczące się w granicach dozwolonej krytyki, jeśli ich treść narusza dobra osobiste innych osób, a w szczególności ich dobre imię.

Obrót i dystrybucja energii elektrycznej a działalność koncesjonowana

Zakres podjętych przez LSW działań w tej sprawie obejmował sporządzenie kompleksowej analizy prawnej wykonywanej przez Klienta działalności koncesjonowanej, polegającej na obrocie i dystrybucji energii elektrycznej, w kontekście skomplikowanej sytuacji prawnej samych sieci. Klient wykonując usługę koncesjonowaną nie jest właścicielem sieci, za pomocą której wykonuje działalność koncesjonowaną. Pomoc prawników LSW opierała się głównie na możliwości zaprzestania prowadzenia działalności koncesjonowanej mimo ciążącego na Kliencie obowiązku publicznoprawnego.

Uchwała 7 sędziów NSA

LSpecjaliści LSW reprezentowali przed NSA Spółkę Impel Cleaning doprowadzając do podjęcia przez NSA w składzie siedmiu sędziów korzystnej dla podatników uchwały rozstrzygającej wieloletnie rozbieżności w orzecznictwie w zakresie zbiegu opodatkowania VAT i PCC. Dzięki tej uchwale klienci LSW odzyskali kilka milionów złotych nadpłaconego PCC (między innymi spółki z grupy Centrum Haffnera, gdyńskiego dewelopera Allcon, NFI Black Lion).

Fabryka katalizatorów BASF

Zespół LSW zapewnia obsługę prawną dla firmy chemicznej BASF przy projekcie obejmującym budowę największej fabryki katalizatorów na świecie. Do zadań prawników LSW należały przede wszystkim zagadnienia budowlane: udział w negocjacjach i pełna obsługa prawna procesu inwestycyjnego dla projektu o wartości kilkuset milionów złotych. Asystowali klientowi przy negocjowaniu i zawieraniu umów o generalne wykonawstwo robót budowlanych, związanych z tym zabezpieczeń, umów typu EPC z dostawcami urządzeń linii produkcyjnej, z inżynierami i inspektorami nadzoru itd.

Projekt inwestycyjny w centrum Warszawy

LSW brało udział w projekcie inwestycyjnym w centrum Warszawy - nabyciu gruntu o wartości kilkudziesięciu milionów złotych i organizacji finansowania tej inwestycji dla dewelopera o międzynarodowym kapitale, z udziałem funduszy inwestycyjnych. Projekt obejmował analizę due diligence i pełne wsparcie przy nabyciu gruntów pod budowę biurowca klasy „A” w centrum Warszawy, w tym negocjowanie ze sprzedającymi oraz podmiotami współfinansującymi projekt.

Wiodący producent wind i schodów ruchomych

LSW reprezentuje wiodącego światowego producenta wind i schodów ruchomych w wielu projektach inwestycyjnych, w tym najbardziej prestiżowych projektach realizowanych w Polsce.

Obligacje wiodącej spółki budowlanej

Zespół LSW reprezentuje jedną z większych międzynarodowych instytucji finansowych w zakresie restrukturyzacji należności z tytułu obligacji wyemitowanych przez czołową polską spółkę z branży budowlanej.

Grupa inwestycyjna w przemyśle stalowym i stoczniowym

Firma prawnicza LSW była doradcą przy projekcie optymalizacji wykorzystania majątku poprodukcyjnego, realizacji parków technologicznych oraz przygotowania inwestycji - koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji ok. 20 ha w centrum miasta i budowy nowej fabryki ok. 3 ha w centrum miasta.

Specjalizacje

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved