Inwestorzy

Zespół LSW wspiera osoby i instytucje inwestujące na polskim rynku znaczne kwoty i angażujące się w znaczące projekty. Inwestorzy korzystający z usług doradczych LSW to między innymi:

• Fundusze inwestycyjne typu venture capital/private equity

• Polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa przeprowadzające procesy fuzji i przejęć

• Podmioty inwestujące na szeroko pojętym rynku kapitałowym

• Podmioty uczestniczące w prywatyzacjach spółek Skarbu Państwa

Władysław Bieńkowski Radca prawny, Wspólnik Rozwiązywanie sporów
Krzysztof Laskowski Radca prawny, Wspólnik Prawo korporacyjne
Bogusław Leśnodorski Radca prawny, Wspólnik Prawo korporacyjne
Marcin Melzacki Adwokat, Wspólnik Rozwiązywanie sporów
Bartosz Banaszkiewicz Adwokat Prawo korporacyjne
Grzegorz Danecki Radca prawny Rozwiązywanie sporów
Wojciech Dec Radca prawny Rozwiązywanie sporów
Magdalena Frąckowiak Adwokat, Solicitor Prawo korporacyjne
Mateusz Gruszczyński Radca prawny Podatki
Marcin Grzelecki Radca prawny, Doradca podatkowy Podatki
Michał Klimowicz Adwokat Prawo korporacyjne
Michał Krysik Doradca podatkowy Podatki
Jakub Kubis Radca prawny Własność intelektualna
Agnieszka Lysko Radca prawny Rozwiązywanie sporów
Paweł Mackus Of counsel Innowacje, B+R i fundusze VC
Edyta Niemyska Radca prawny Prawo korporacyjne
Bartosz Nowicki Adwokat, Doradca restrukturyzacyjny Prawo korporacyjne
Paulina Rudowicz-Jastrzębska Radca prawny Prawo korporacyjne
Anna Stykowska-Sikora Adwokat Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Emil Tomaszewski Adwokat Prawo korporacyjne
Marcin Włodarski Doktor nauk prawnych, Partner Infrastruktura i nieruchomości

Przejęcie kontroli nad Stocznią Gdańsk S.A. i Stocznią Gdynia S.A.

Firma prawnicza LSW była głównym doradcą prawnym inwestora Stoczni Gdańsk S.A. Na jego zlecenie przygotowane zostały analizy prawne obejmujące zagadnienia korporacyjne, handlowe, środowiskowe, udzielonej pomocy publicznej i pozwoleń na działalność koncesjonowaną. Prawnicy doradzali przy opracowaniu i przeprowadzeniu transakcji nabycia większościowego pakietu akcji, objęcia kontroli nad przejmowanym przedsiębiorstwem, negocjowaniu z rządem polskim umów prywatyzacyjnych, wdrożeniu programów naprawczych zmierzających ku redukcji kosztów działalności przedsiębiorstwa oraz zatrudnienia, renegocjacji zawartych i negocjacji nowych kontraktów handlowych stoczni, jak również opracowaniu strategii prawnej wdrożenia nowych przedsięwzięć w ramach istniejącego podmiotu z jednoczesnym uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości w tym celu wydzielonych z istniejącego przedsiębiorstwa. LSW uczestniczyło również w postępowaniu w sprawie restrukturyzacji stoczni przed Komisją Europejską (w związku z udzieloną stoczni pomocą publiczną).

Zabezpieczenie rekordowego kredytu

Prawnicy LSW negocjowali zabezpieczenie największej pożyczki w historii polskiej bankowości udzielonej ukraińskiej firmie. Trzy polskie banki: Polska Kasa Opieki S.A., PKO Bank Polski S.A. i BRE BANK S.A. stworzyły specjalne konsorcjum, które zapewniło finansowanie w wysokości ponad 1 mld zł.

Nabycie kontrolnego pakietu akcji Ferrum S.A. przez HW Pietrzak Holding sp. z o.o.

Prawnicy LSW świadczyli kompleksową obsługę prawną transakcji nabycia kontrolnego pakietu akcji Ferrum S.A. – spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Walory były nabywane zarówno od anonimowych sprzedawców za pośrednictwem giełdy, jak i od podmiotów, z którymi udało się wynegocjować sprzedaż znacznych pakietów. Transakcja wymagała koordynacji wielu podmiotów, a także dużego doświadczenia w zakresie dokonywania transakcji na rynku kapitałowym.

Wprowadzenie spółki Platforma Mediowa Point Group na GPW

LSW zapewniło całościową obsługę prawną procesu wprowadzenia PMPG S. A., wydawcy między innymi tygodnika „Wprost” i miesięcznika „Film”, przeprowadzonego metodą przejęcia innej, notowanej już na warszawskim parkiecie spółki.

Komercjalizacja wyników badań

LSW przygotowało i przeprowadziło przejęcie przez inwestora biznesowego oraz nabycie praw do patentów stworzonych przez uczelnię i stworzenie spółki celowej pracującej nad przygotowaniem wyników badań do komercjalizacji. Prawnicy LSW opiniowali i przygotowywali stworzenie konsorcjum kilku podmiotów z dziedziny nauki i biznesu, którego celem będzie praca nad rozwojem projektu i wdrożeniem go do stałej i ciągłej produkcji. Praca wymagała koordynacji prac rzeczników patentowych, wycen dokonywanych na potrzeby transakcji i uzyskania stosownych zgód.

Uchwała 7 sędziów NSA

Specjaliści LSW reprezentowali przed NSA Spółkę Impel Cleaning doprowadzając do podjęcia przez NSA w składzie siedmiu sędziów korzystnej dla podatników uchwały rozstrzygającej wieloletnie rozbieżności w orzecznictwie w zakresie zbiegu opodatkowania VAT i PCC. Dzięki tej uchwale klienci LSW odzyskali kilka milionów złotych nadpłaconego PCC (między innymi spółki z grupy Centrum Haffnera, gdyńskiego dewelopera Allcon, NFI Black Lion).

Walcownia Blach Grubych Batory

Zespół LSW przeprowadził skomplikowaną, pod względem organizacyjnym oraz prawnym, transakcję nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącego Walcownię Blach Grubych Batory, wcześniej działającej w ramach ArcelorMittal Poland. Oprócz specjalistów w zakresie fuzji i przejęć, nad transakcją pracowały połączone zespoły specjalistów LSW z zakresu prawa ochrony środowiska, spraw pracowniczych, prawa konkurencji oraz prawa nieruchomości.

Krajowy Fundusz Kapitałowy

Zespół LSW doradzał funduszom VC starającym się o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Kapitałowego. Specyfika projektu wymagała połączenia znajomości tematyki finansowej i prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa konkurencji.

Inwestycja w spółkę branży telekomunikacyjnej

Zespół LSW doradzał założycielom innowacyjnej spółki branży telekomunikacyjnej w procesie wstąpienia do spółki notowanego na GPW funduszu VC. Prawnicy LSW doradzali zarówno w trakcie samego procesu inwestycyjnego, jak i późniejszej współpracy z funduszem oraz założycielami w zakresie kontroli wykorzystywania pozyskanych środków.

Pierwsza emisja akcji

Firma prawnicza LSW była doradcą prawnym w procesie dopuszczenia papierów wartościowych oraz uzyskania zatwierdzenia prospektów emisyjnych przez Komisję Nadzoru Finansowego dla wielu spółek, w tym między innymi: UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., II Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. (obecnie NFI Krezus), NFI Midas S.A., NFI Progress S.A., Energomontaż Południe S.A., Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. czy P.A. Nova S.A.

Specjalizacje

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved