Rozporządzenie określa:

1)      rodzaje działalności gospodarczej, na które nie będzie wydawana decyzja o wsparciu;

2)      szczegółowe kryteria jakościowe i ilościowe dotyczące warunków;

3)      sposób weryfikacji spełniania wymagań;

4)      warunki udzielania pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego;

5)      maksymalną dopuszczalną wielkość pomocy publicznej, której można udzielić przedsiębiorcy;

6)      sposób ustalania terminu, na który udzielana jest decyzja o wsparciu;

7)      koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą z tytułu nowej inwestycji;

8)      sposób wydzielenia organizacyjnego działalności objętej decyzją o wsparciu oraz prowadzenia rozliczeń w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej nieobjętej decyzją o wsparciu;

9)      sposób dyskontowania kosztów inwestycji i wielkości pomocy publicznej na dzień wydania decyzji o wsparciu;

10)    wzór wniosku o wydanie decyzji o wsparciu.

Pełna treść dostępna tutaj ROZPORZĄDZENIE SSE.pdf (816 KB)