Dzisiaj w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku zakończył się proces o naruszenie dóbr osobistych komendanta straży leśnej.

W procesie, reżysera i aktywistę Bartosza Staszewskiego, reprezentował pro bono adwokat Piotr Nikołajuk z kancelarii LSW Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy.

Proces dotyczył rozpowszechniania wizerunku komendanta Straży Leśnej, który został zarejestrowany w trakcie jednego z protestów przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej, które miały miejsce w 2017 r. Materiał dokumentował działania protestujących oraz interwencje podejmowane przez pracowników Straży Leśnej. Film został wyświetlony przez 220 tysięcy osób. Na rozpowszechnienie filmu nie zgodził się komendant uczestniczący w interwencji, który pozwał naszego Klienta, zarzucając mu naruszenie dóbr osobistych, w tym prawa do prywatności, poprzez ujawnienie wizerunku.

Sąd Apelacyjny w dzisiejszym orzeczeniu podkreślił szczególną rolę prywatnych, dokumentalistycznych materiałów jako instrumentu kontroli legalności i profesjonalizmu działań władzy państwowej i jej organów oraz stwierdził, że komendant pojawiając się w określonym miejscu sam naraził się na możliwość rejestracji przez media. Jednocześnie wskazał, że siła przekazu jest mocniejsza, gdy widzimy twarz przedstawiciela władzy publicznej. Powództwo przeciwko Panu Bartoszowi działającemu w interesie publicznym zostało w całości oddalone.

Fotolia_226104556_Subscription_Monthly_M (Copy).jpg (103 KB)