Zobowiązanym do utworzenia PPK będzie każdy podmiot zatrudniający, przez co należy rozumieć podmioty zatrudniające pracowników, jak również podmioty zatrudniające na podstawie umów cywilnoprawnych.

Co do zasady, każdy podmiot zatrudniający będzie zobowiązany do utworzenia i prowadzenia PPK.

W zależności od liczby zatrudnionych inny jest jednak termin, w jakim pracodawca będzie zobowiązany do utworzenia PPK zgodnie z poniższym harmonogramem:

tab.png (12 KB)

Należy jednak podkreślić, że dopiero po upływie trzech miesięcy od upływu wskazanych terminów powstanie obowiązek zawarcia umów o prowadzenie PPK w imieniu pierwszych zatrudnionych osób.

O szczegółach związanych z funkcjonowaniem PPK będziemy informować w kolejnych artykułach.

Autorka: adwokat Anna Stykowska-Sikora, praktyka prawa pracy i ubezpieczeń społecznych