office.jpg (31 KB)

Kładą one głównie nacisk na dwa obszary:

1.     Stworzenie bezpiecznego środowiska pracy poprzez:

- regularną dezynfekcję powierzchni wspólnych,

- częstą dezynfekcję pomieszczeń socjalnych, toalet, elementów często wspólnie używanych,

- używanie jednorazowych sztućców lub mycie naczyń w zmywarkach w temperaturze co najmniej 60°C,

- częste wietrzenie powierzchni biurowych,

- umieszczanie instrukcji mycia rąk,

- zdezynfekowanie rąk przed jak i po skorzystaniu ze wspólnego sprzętu biurowego tj. drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka, dotykowy panel sterowania itp.

2.     Limitację osób poprzez:

- wprowadzenie zmian w pracy,

- zapewnienie odpowiedniej odległości między pracownikami w częściach wspólnych,

- wykorzystywanie do komunikacji metod takich jak: telefon komórkowy, e-mail, komunikatory internetowe,

- zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie,

- określenie liczby osób mogących przebywać w windzie (maksymalna liczba osób podzielona przez 3) i oznaczenie tej liczby przy wejściu.

Wytyczne wskazują również kto jest zobowiązany do noszenia maseczki w biurze - osoby mające kontakt z osobami z zewnątrz i kontrahentami oraz osoby z zewnątrz i kontrahenci, a także nakładają na pracodawcę obowiązek powiadomienia właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologiczną w przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów mogących świadczyć o infekcji koronawirusem SARS-CoV-2.

W wytycznych znalazły się także standardowe zalecenia wynikające w sposób bezpośredni z obowiązujących przepisów:

- zachowanie co najmniej 1,5 m odległości pomiędzy pracownikami,

- zapewnienie pracowników środków ochrony osobistej – maseczki, rękawiczki lub płyny do dezynfekcji rąk,

- promowanie pracy zdalnej.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Autorka


Katarzyna Michalik - prawnik, praktyka prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

logo lsw.png (10 KB)