architectural-design-architecture-buildings-city-374811.jpg (1.48 MB)

Odpowiedzią na działanie rządu niewątpliwie są opublikowane zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy, gwarantujące bezpieczny powrót pracowników do zakładów pracy.

Wśród zaleceń PIP znalazły się:

  • aktualizacja oceny ryzyka poprzez identyfikację zagrożeń fizycznych, biologicznych, chemicznych, a także psychospołecznych oraz prawidłowo przeprowadzoną ocenę ryzyka w środowisku pracy;
  • stworzenie planu działań obejmującego właściwe środki bezpieczeństwa i kontroli, umożliwiające prace oraz zapobieganie możliwości rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2.

PIP wskazała również  rodzaje środków koniecznych do zastosowania przez pracodawców. Znalazły się tutaj środki eliminujące zagrożenie zakażenia chorobą jak zmiana organizacji pracy i utrzymanie świadczenia pracy w formie zdalnej wszędzie tam gdzie jest to możliwe. W przypadku konieczności pracy na terenie danego zakładu pracy PIP wskazuje na konieczność stosowania środków minimalizujących zagrożenie i oddzielające zagrożenia od pracowników tj.:

  • środki techniczne w tym m.in.: obudowy pleksiglasowe, oddzielanie stanowisk pracy przegrodami lub zapewnienie odstępu 1,5 m miedzy pracownikami, a także wentylację pomieszczeń pracy;
  • środki organizacyjne, w tym m.in.:  zmianowość na stanowiskach pracy, zwiększenie czasu trwania i ilości przerw w pracy, kierowanie tylko wykwalifikowanych pracowników do wykonania określonej pracy;
  • środki ochrony osobistej;
  • środki behawioralne, w tym m.in.: obserwacje przestrzegania reguł i wytycznych kierownictwa, nadzór nad pracownikami;
  • działania przeciwepidemiczne, w tym m.in.: zapewnienie środków do dezynfekcji rąk i elementów środowiska pracy – blatów, klamek, poręczy, wyposażenia technicznego np. wspólne drukarki i kopiarki, zwiększenie częstotliwości sprzątania pomieszczeń pracy, przypominanie o zasadach higieny.

Pracodawcy powinni pamiętać o sporządzeniu w tym zakresie odpowiednich procedur oraz o poinformowaniu pracowników o wprowadzonych zmianach i procedurach, a tam gdzie jest to konieczne, zapewnić pracownikom stosowne szkolenie.

Więcej informacji na stronie: https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/109995,bezpieczny-powrot-do-pracy-zalecenia-panstwowej-inspekcji-pracy.html

 

Autorka: Katarzyna Michalik, prawnik, praktyka prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

image003_0f4ac0ee-6d47-44a0-83bd-6e340afab271.jpg (11 KB)