- Postanowienia w sprawie środków zapobiegawczych są wykonalne od chwili wydania, chyba że sąd zdecyduje inaczej. W tym przypadku, z powodu zmiany środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na poręczenie majątkowe, podejrzany powinien opuścić areszt bezzwłocznie po złożeniu poręczenia; jakakolwiek obstrukcja w tym względzie jest niedopuszczalna – mówi Marcin Melzacki, adwokat z kancelarii LSW.

Link do artykułu: https://www.pb.pl/kolejna-porazka-sledczych-w-sprawie-osieckiego-946747