Agenda spotkania


9:00 – 9:15        | Powitanie i wstęp – mec. Maciej Ślusarek, mec. Marcin Grzelecki


9:15 – 10:30      | Podatek u źródła 2019 – nowe zasady i wymogi - Marcin Grzelecki, Michał Krysik

  • Pobór/zapłata podatku a procedura zwrotu
  • Wpływ na płynność finansową (relacje biznesowe i zawarte umowy)
  • Stosowanie zwolnień/obniżonej stawki - obowiązki, dokumentacja, ryzyka
  • Sankcje/odpowiedzialność spółki i zarządu (KKS) – zarządzanie ryzykiem i sposoby minimalizacji
  • Plan działań (procedury/audyt)

10:30 – 11:00    | Rozmowy kuluarowe

Prowadzący

_MarcinGrzelecki_WW11359INT_16_9.jpg (71 KB)

Marcin Grzelecki | radca prawny, doradca podatkowy, wspólnik Allin Tax Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego

MICHAŁ KRYSIK F©WWPHOTO.jpg (531 KB)

Michał Krysik | doradca podatkowy, wspólnik Allin Tax Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego

MACIEJ ŚLUSAREK F©WWPHOTO.jpg (475 KB)

Maciej Ślusarek | adwokat, wspólnik, współkierujący praktyką własności intelektualnej/ TMT, LSW

Czas i miejsce | wtorek, 9 kwietnia 2019, godzina 9:00 - 11.00; Kancelaria LSW, ul. Szara 10, II piętro

RSVP | Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 5 kwietnia 2019 r. na adres e-mail: a.pac@lsw.com.pl