AdobeStock_199685378.jpg (1.04 MB)

Groźny impuls

Lokalne mikroprzedsiębiorstwa są szczególnie narażone na negatywne skutki spowolnienia (jeśli nie zupełnego zatrzymania) gospodarki. Kryzys spowodowany koronawirusem SARS-CoV-2 w pierwszej kolejności boleśnie dotknie właśnie takie działalności, jak kawiarnie, osiedlowe punkty krawieckie, czy salony kosmetyczne i fryzjerskie. Już teraz nad wieloma z nich wisi groźba dużej redukcji etatów, bądź nawet zamknięcia biznesu.

Cel akcji

Podstawą „Nie pozwolę Ci się zamknąć” jest społeczna inicjatywa. Najważniejsze w niej jest wykorzystanie już istniejących oraz budowanie nowych wzajemnych relacji mikroprzedsiębiorców i konsumentów. Cel to zminimalizowanie negatywnych skutków gospodarczych, które są nadal pogłębiane przez rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2. Kampania ma za zadanie zwrócić uwagę na teraźniejsze problemy małych podmiotów działających na rynku. Stworzenie systemu wcześniejszego nabywania towarów bądź zamawiania usług poprzez wpłatę zaliczek będzie miało realny wpływ na podreperowanie płynności finansowej.

Jako klient

Działania konsumenta, który chce wziąć udział w akcji „Nie pozwolę Ci się zamknąć” oraz wesprzeć lokalnego przedsiębiorcę, można podsumować w trzech krokach:

1. zwrócenie się do wybranego mikroprzedsiębiorcy;

2. zaproponowanie wpłaty zaliczki na rzecz towarów lub usług, które będą zakupione w przyszłości;

3. pobranie paragonu albo faktury zaliczkowej, będących podstawą późniejszej realizacji opłaconej transakcji.

Jako przedsiębiorca

Przedstawiciel biznesu powinien natomiast:

1. zachęcać klientów (zwłaszcza stałych) do wzięcia udziału w kampanii;

2. informować klientów o akcji (chociażby przy pomocy stworzonych i udostępnionych przez Krajową Izbę Gospodarczą na stronie internetowej materiałów promocyjnych);

3. wydawać paragony albo faktury zaliczkowe, będące podstawą późniejszej realizacji opłaconej transakcji.

Liczy się działanie

Udział w „Nie pozwolę Ci się zamknąć” jest bezpłatny. Wystarczy podjąć określone działania, aby mieć realny wpływ na podtrzymanie wybranego przedsiębiorstwa w trudnym czasie. Każdy konsument ma swoją ulubioną cukiernię z najsmaczniejszymi drożdżówkami w okolicy bądź szewca, który potrafi zmienić fleki w dowolnej parze szpilek. Omawiana inicjatywa jest impulsem do działań, które w realny sposób nie pozwolą popaść małym przedsiębiorcom w ekonomiczny marazm. Wcześniejsze uiszczanie opłat za przyszłe towary lub usługi pozwoli (choć w części) zachować płynność ulubionym mikroprzedsiębiorcom.

Ogólny regulamin

Na stronie internetowej Krajowej Izby Gospodarczej dostępny jest dokument, który w sposób ogólny reguluje zasady przystąpienia i działania w ramach akcji „Nie pozwolę Ci się zamknąć”. Jest on jedynie wzorcem, który może być modyfikowany i dobrowolnie stosowany przez przedsiębiorcę oraz klienta. Najważniejszym jest, aby przedstawiciel biznesu pamiętał, że:

1. jeżeli jest podatnikiem VAT, od otrzymanej zaliczki musi zapłacić podatek;

2. z tytułu otrzymania zaliczki nie powstaje przychód w podatku dochodowym;

3. zgodnie z treścią art. 118 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, ze zm.), jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia zaliczki wynosi 6 lat, a dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata.

Prawo w chwili kryzysu

Należy pamiętać, że (choć cała akcja oparta jest na wzajemnej współpracy i zaufaniu przedsiębiorców oraz klientów) warto mieć na uwadze kwestie prawne związane z działalnością w newralgicznym czasie epidemii COVID-19. Niezbędnym może okazać się stworzenie dokumentu (regulaminu, albo umowy), który w jednoznaczny sposób określać będzie takie kwestie jak sposób płatności, czas na wykonanie opłaconej usługi (bądź dostarczenie towaru), czy sposób późniejszego udowodnienia przez klienta, że wpłacił zaliczkę w określonej kwocie. Pozwoli to zminimalizować późniejsze nieporozumienia i ewentualne roszczenia.

Więcej informacji oraz regulamin akcji „Nie pozwolę Ci się zamknąć” na stronie internetowej Krajowej Izby Gospodarczej pod adresem: https://kig.pl/nie-pozwole-ci-sie-zamknac/.

Autorka: Katarzyna Jedynak, prawnik, praktyka własności intelektualnej.

image003_0f4ac0ee-6d47-44a0-83bd-6e340afab271.jpg (11 KB)