Obowiązkowe Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Od dnia 1 lipca 2019 r. najwięksi pracodawcy musieli stworzyć pracownikom i osobom współpracującym z nimi możliwość długoterminowego gromadzenia oszczędności emerytalnych poprzez utworzenie pracowniczego planu kapitałowego. Konsekwencją niewypełnienia tego obowiązku jest nałożenie na pracodawcę grzywny w wysokości nawet do 1 miliona złotych lub równowartości 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń.

Kancelaria LSW Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy doradza we wdrażaniu PPK w firmach, wspiera klientów we wszystkich przedsięwzięciach związanych z prawem pracy w biznesie – od negocjowania umów i kontraktów managerskich, przez negocjacje ze związkami zawodowymi, po rozwiązywanie sporów w sądzie pracy.

Cały artykuł dostępny TUTAJ

coins-948603_1920_1225975.jpg (356 KB)

Trzeźwość w pracy a RODO

Zapewne większość z nas brała udział spotkaniach towarzyskich z dodatkiem schłodzonego białego wina lub drinków z brzęczącymi kostkami lodu. Trudno dopatrzeć się w tej sytuacji czegoś złego, o ile osoby w nich uczestniczące z ewidentnymi oznakami „upojenia alkoholowego” nie pojawią się o godzinie ósmej lub dziewiątej rano w zakładzie pracy.

W takich sytuacjach przed przełożonymi pojawia się często dylemat, w jaki sposób mogą lub wręcz powinni zaadresować problem nietrzeźwego pracownika w pracy.

Cały artykuł dostępny TUTAJ

Fotolia_208100175_Subscription_Monthly_M.jpg (240 KB)

RODO a zmiany w Kodeksie Pracy

Przedmiotowa „Ustawa wdrażająca RODO”, która ma zapewnić prawidłowe stosowanie RODO w polskim prawodawstwie, zmienia około 170 ustaw w zakresie, w jakim ustawy te dotykają problematyki danych osobowych. Wśród tych zmian nie zabrakło nowej odsłony przepisów kodeksu pracy w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy, jak i już zatrudnionych pracowników.

Zmiany te można usystematyzować w sposób następujący:

1. zmiany w zakresie podstawowego katalogu danych osobowych, jakich może żądać pracodawca od kandydatów do pracy oraz pracowników już zatrudnionych;

2. regulacja kwestii przetwarzania danych zwykłych oraz wrażliwych kandydata do pracy oraz
pracownika;

3. doprecyzowanie zasad wykonywania monitoringu wizyjnego w miejscu pracy.

Cały artykuł dostępny TUTAJ

nVgdeOM-e1447057833103-1024x854_1226945.jpg (99 KB)

Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego - przywrócenie do pracy

Spory pracownicze są dla większości pracodawców dużym wyzwaniem, wpisanym w ryzyko prowadzenia własnej działalności gospodarczej, ponieważ nawet w najbardziej przyjaznej dla pracownika strukturze mogą pojawić się konflikty, które z czasem znajdą swój finał w sądzie. Z tego też powodu w kontekście tegorocznych zmian w procedurze cywilnej, bierzemy pod lupę istotne dla pracodawcy zmiany w postępowaniu w sprawach pracy.

Cały artykuł dostępny TUTAJ

alertprawnymdr.jpg (35 KB)

[ KALENDARIUM ]

Najważniejsze zmiany w prawie pracy które weszły w życie w 2019 roku

01.01.2019 rok

· Dokumentacja pracownicza:

  •  Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat dla pracowników zatrudnionych po 31 grudnia 2018 r,
  • Elektronizacja akt pracowniczych,
  • Podział akt osobowych na cztery części (A,B,C,D)

· Związki zawodowe:

  • Prawo członkostwa w związkach zawodowych również dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
  • Zmiana sposobu przekazywania pracodawcy informacji na temat liczby członków związku

· Pracownicze plany kapitałowe – wprowadzenie obowiązkowego systemu zabezpieczenia emerytalnego dla podmiotów zatrudniających.

Cały artykuł dostępny TUTAJ

grafika-documents-1024x575_1226944.jpg (61 KB)