Uczestnicy
Szkolenie zainteresować może właścicieli firm, dyrektorów zarządzających, managerów, szefów działów prawnych, compliance, HR, komunikacji i PR.

Czas trwania szkolenia
Szkolenie przewidziane jest na 2,5-3 godziny.

Program spotkania

Jak chronić firmę przed mobbingiem?

 • Co to jest mobbing | mobbing w oparciu o dane z orzecznictwa sądowego, przykłady orzeczeń sądowych
 • Przebieg i formy mobbingu | różnice pomiędzy konfliktem a mobbingiem
 • Konsekwencje wystąpienia mobbingu | wpływ mobbingu na organizację:
  • skutki finansowe | zakres odpowiedzialności pracodawcy (na podstawie orzeczeń sądowych)
  • skutki w sferze personalnej (HR)
  • skutki w sferze wizerunku przedsiębiorstwa (PR)
 • Jak uchronić się od odpowiedzialności | przeciwdziałanie zjawisku mobbingu w miejscu pracy i reagowanie na nie we wczesnych fazach:
  • postępowanie w przypadku podejrzenia stosowania mobbingu
  • wprowadzanie regulacji prawnych dotyczących mobbingu (procedura antymobbingowa, komisja antymobbingowa)
  • szkolenia dla pracowników

 Ograniczenia w zarządzaniu różnorodnością

 • Definicja zarządzania różnorodnością
 • Polityka wewnętrzna koncernów międzynarodowych w zarządzaniu różnorodnością
 • Uregulowania przepisów prawa pracy a promowanie polityki różnorodności w firmach międzynarodowych

Prowadząca

ANNA SIKORA F©WWPHOTO.jpg (503 KB)

  Anna Stykowska-Sikora| adwokat, kieruje praktyką prawa pracy

Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. W obszarze jej zainteresowań leżą w szczególności zagadnienia związane z optymalnymi formami zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych. Doradza zarówno menadżerom, jak i pracodawcom. Jej praktyka obejmuje także kwestie związane z prawem handlowym, cywilnym i karnym. Ma wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach sądowych.