- Samo przekształcenie nastąpiło z mocy prawa 1 stycznia 2019 r., więc nieuiszczenie opłaty nie wstrzymuje przekształcenia, bo ono już się formalnie dokonało. Natomiast zaświadczenie przekształceniowe stanowi podstawę dokonywanego z urzędu wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę. Dopiero po wniesieniu wszystkich opłat albo jednorazowej właściwy organ wydaje, w terminie 30 dni stosowne zaświadczenie, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie wpisu w księdze wieczystej - wyjaśnia dr Włodarski. 

- Na początku roku były problemy z obrotem mieszkaniami zbudowanymi na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste. Zarówno notariusze, jak i sądy wieczystoksięgowe różnie interpretowały zaistniałą sytuację prawną. [...] Sytuację postanowiły ratować Ministerstwo Sprawiedliwości i Krajowa Rada Notarialna, które w swoich wytycznych wskazały, że prawo własności lokalu jest prawem głównym w stosunku do udziału w prawie do nieruchomości wspólnej, niezależnie, czy jest to prawo użytkowania wieczystego, czy prawo własności. Te prawa, jako związane, będą dzielić los prawa własności lokalu jako jego częsci składowe. I od tej pory nie ma problemu ze zbyciem - dodaje prawnik.

Cały wywiad pt.: "Opłata przekształceniowa będzie ściągana przez państwo tak samo jak każda danina publiczna" można przeczytać w "DGP".