Przy przekształceniu użytkowania wieczystego popełniono chyba wszystkie możliwe błędy: od nieprecyzyjnych definicji po wprowadzenie faktycznej nierówności obywateli - pisze dr Włodarski.

Ustawą z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało z mocy prawa przekształcone w prawo własności. Tym samym rozpoczął się proces likwidacji prawa użytkowania wieczystego – jednej z podstawowych instytucji prawa rzeczowego - dodaje autor.

Obecny ustawodawca uznał, że konieczne jest jednorazowe przekształcenie, z mocy prawa. Postanowiono jednak proces przekształceniowy podzielić na kilka etapów, w zależności od sposobu użytkowania gruntów. Jako pierwsze przekształceniu ulec miały te przeznaczone na cele mieszkaniowe.

Treść artukułu można przeczytać TUTAJ