- Ustawa wprowadza nowy system wspierania inwestycji w Polsce.  Zasadniczo znosi on system Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce i wprowadza w jego miejsce nowy mechanizm wsparcia obejmujący całe terytorium naszego kraju. Przepisy wprowadzające nowy system zachęt dla przedsiębiorców zawierają również szereg nieścisłości i niejasności, w tym dotyczących nowych kryteriów (tzw. kryteriów jakościowych), jakie będzie musiał spełniać przedsiębiorca, aby uzyskać wsparcie – podsumowali założenia projektu Edyta Niemyska i Michał Żukowski.

Dokładne zasady udzielania wsparcia dla przedsiębiorców zainteresowanych działalnością na nowych zasadach zostaną opublikowane w przepisach wykonawczych. Czekamy na publikację tego dokumentu, którego treść oraz praktyczne konsekwencje dla biznesu zaprezentujemy na kolejnym spotkaniu poświęconym tej tematyce.