Głównym celem Stowarzyszenia, jest realizowanie projektów popularyzujących Muzeum Narodowe i znajdujące się w nim zbiory. Ponadto, Stowarzyszenie wspiera działalność Muzeum w innych aspektach, organizując między innymi liczne wydarzenia o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym.

Jednym z najważniejszych i największych projektów Stowarzyszenia jest organizowany co roku bal dobroczynny pt. "Spragnieni Piękna". Dochód z balu przeznaczany jest w całości na działania programowe Muzeum.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Stowarzyszenia i do bliższego zapoznania się z jego działaniami pod adresem: www.przyjacielemnw.pl