Jak wskazuje wydawnictwo Wolters Kluwer publikacja zawiera szczegółową analizę przestępczości wyłudzeń podatku VAT poprzez mechanizm tzw. przestępstw karuzelowych.

Autorzy, opierając się na bogatym orzecznictwie, omawiają zagadnienia takie jak:

  • schemat przestępstwa karuzelowego (podstawowy i zmodyfikowany),
  • rola poszczególnych podmiotów w nim uczestniczących, w tym znikającego podatnika, bufora i brokera,
  • nowe typy przestępstw fakturowych w Kodeksie karnym,
  • zbieg regulacji Kodeksu karnego oraz Kodeksu karnego skarbowego,
  • kwestie proceduralne, m.in. zagrożenia procesowe dla przedsiębiorców oraz problemy związane z odstępstwami od zasady bezpośredniości.

Książka przeznaczona jest dla praktyków prawa, w szczególności prokuratorów, sędziów, radców prawnych i adwokatów, którym przybliży specyfikę przestępstw karuzelowych na styku prawa karnego i podatkowego. Zainteresuje także doradców podatkowych i pracowników naukowych.
 
Redakcja naukowa: Szymon Pawelec, Aleksandra Dalecka, Marcin Gruszka, Aleksandra Kulczyk, Konrad Wyszyński, Jan Zarzycki, Szymon Pawelec.
Planowana data wydania i wysyłki: 26.06.2020 rok.

978-83-8187-798-5_.jpg (53 KB)