Celem Fundacji Women in Law jest zmiana polskiego rynku prawniczego, z wykorzystaniem nowych technologii, poprzez edukację oraz zapewnienie odpowiednich narzędzi. Nowo powołana Fundacja dąży do aktywizacji oraz do wspierania i promowania kobiet w branży prawniczej. Cechuje ją różnorodność, która jest istotna w kontekście postaw oraz punktów widzenia. Ponadprzeciętnie wykazuje się również inicjatywa wspólnych płaszczyzn i otwartości.  Ma zamiar działać na rzecz kreowania strategii różnorodności i zdobywania nowych umiejętności, niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w zmieniającej się rzeczywistości. W ramach aktywności Fundacja realizuje cykliczne spotkania oraz warsztaty w celu poszukiwania inspiracji ku nowym, często niestandardowym działaniom.

Po raz pierwszy branża prawnicza miała okazję spotkać się w tak szerokim gronie i podjąć dyskusję na temat roli kobiet w środowisku prawniczym oraz problemów związanych z wyzwaniem szybkich przemian technologicznych, z którymi mierzą się coraz częściej w toku codziennej pracy.

Prelegentami konferencji byli prawnicy z kancelarii LSW Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy. Mecenas Maciej Ślusarek uczestniczył w panelu: „Szklany sufit, czy labirynty w branży prawniczej”, gdzie dyskutowano o kobietach w branży prawniczej. W roli prelegenta wystąpiła również mecenas Sandra Wieczorek, która poprowadziła prelekację „Dlaczego wybrałam prawo i nowe technologie”. W swoim wystąpieniu mec. Sandra Wieczorek mówiła o tym, jak prawnik może odnaleźć się na styku dwóch, a nawet trzech światów: nowych technologii, mediów oraz prawa własności intelektualnej. Wyjaśniła także jak nowe technologie modyfikują branżę kreatywną i prawniczą oraz dlaczego prawnicy powinny być przygotowani na te zmiany.

 ZDJĘCIE.png (412 KB)

”Gratulujemy organizatorom i dziękujemy Kamila Kurkowska za zaproszenie”- mec. Maciej Ślusarek i mec. Sandra Wieczorek.

 

women x2.png (314 KB)

Więcej informacji na temat wczorajszej konferencji na stronach:

- https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1435132,kobiety-przyszloscia-branzy-prawniczej-szklany-sufit-nowoczesny-rynek-prawny.html

- https://www.rp.pl/Uslugi-ceny-zarobki/310169988-Prawniczki-nie-ustepuja-prawnikom-zawodowo-ale-rzadziej-awansuja.html

- https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/prawniczki-w-kancelariach-bariery-ktore-je-ograniczaja,489219.html