dzieci_1225978.png (1.19 MB)

Zapraszamy Państwa na śniadanie biznesowe, podczas którego zwięźle omówimy, czego dotyczą zapisy Karty i co z nich wynika dla twórców reklam, reklamodawców i agencji reklamowych w Polsce. Analiza nowych regulacji da też doskonałe pole dla przypomnienia przepisów prawa obowiązujących w kontekście zatrudniania dzieci na planie oraz w zakresie reklam kierowanych do dzieci.

Kiedy: 19 listopada 2019 r., godz. 9:00 – 11:00

Gdzie: siedziba LSW, ul. Szara 10

Zgłoszenia prosimy wysyłać do piątku 15 listopada, na adres:  m.kosiorek@lsw.com.pl , w temacie wpisując „Śniadanie biznesowe”.

 
Program śniadania;
„Dzieci jako uczestnicy i odbiorcy reklam”
Rola i znaczenie Karty Ochrony Dzieci w Reklamie
▪ Podstawowe założenia Karty w kontekście innych regulacji dotyczących dzieci zarówno jako odbiorców, jak i aktorów w produkcjach reklamowych
▪ Kogo dotyczy Karta?
▪ Konsekwencje prawne wprowadzenia Karty i ewentualnego naruszenia jej postanowień
▪ Zasady zatrudniania dzieci do udziału w przekazach reklamowych
▪ Dziecko jako odbiorca reklam – zasady i ograniczenia

Organizatorzy śniadania:

SAR.png (6 KB)

image003_0f4ac0ee-6d47-44a0-83bd-6e340afab271.jpg (11 KB)

Więcej informacji na temat Karty Ochrony Dzieci w Reklamie na naszym IP BLOGU - LINK