- „WSA w Kielcach zajął się zagadnieniem dość istotnym dla osób rozważających wynajmowanie lub aktualnie wynajmujących lub wydzierżawiających nieruchomości, a mianowicie kwestią dopuszczalnych form opodatkowania przychodów osiąganych z takiej aktywności. Podatnik chcący czerpać przychody z wynajmu nieruchomości może przyjąć, że aktywność tę będzie prowadził w działalności gospodarczej (co daje możliwość opodatkowania przychodów z najmu podatkiem liniowym 19 proc.), ale może również uznać, że dana nieruchomość nie jest (ma nie być) związana z działalnością gospodarczą, a czerpanie z niej korzyści odbywa się w ramach tzw. zarządu majątkiem prywatnym. W tej ostatniej sytuacji, przychody z najmu mogą być opodatkowane zgodnie ze skalą podatkową (18 proc., 32 proc.), ale podatnik może również wybrać ich opodatkowanie tzw. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (8,5 proc. do kwoty 100 tys. zł a od nadwyżki ponad tę kwotę – 12,5 proc.).” – wyjaśnia Marcin Grzelecki.

Dodaje też, że „warto zwrócić uwagę, że objęcie przychodów z najmu tzw. ryczałtem jest możliwe, gdy m.in. umowa najmu nie jest zawierana w działalności gospodarczej. Ten właśnie aspekt stał się źródłem konfliktu w omawianym sporze z fiskusem”.

"Spory z organami skarbowymi w tym zakresie wynikają z trudności ustalenia konkretnych kryteriów decydujących o tym, kiedy czerpanie korzyści z najmu jest sprawowaniem zarządu majątkiem prywatnym, a kiedy profesjonalnie prowadzoną działalnością gospodarczą. Przepisy podatkowe także nie pomagają w rozstrzygnięciu tego dylematu. Orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje na kilka aspektów mogących decydować o tym, że najem nieruchomości należy uznać za prowadzenie działalności gospodarczej, tym samym prowadząc do niemożności stosowania w takiej sytuacji ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych" - tłumaczy prawnik.

Podsumowując, „WSA w Kielcach wskazał wyraźnie, że wybór przez podatnika formy opodatkowania nie może być dowolny i musi opierać się o kryteria przewidziane w ustawach podatkowych”.

 Cały artykuł można przeczytać TUTAJ