podpis finansowanie ZMNIEJSZONE (1).jpg (148 KB)

Warto również mieć na uwadze inne formy pomocy oferowane w ramach wsparcia przedsiębiorców w tym wyjątkowo trudnym okresie. Nadal można składać wnioski o dofinansowanie do wynagrodzenia i składek pracowników (zleceniobiorców) z FGŚP. Należy jednak pamiętać, że z tej formy wsparcia mogą skorzystać tylko Ci przedsiębiorcy, którzy zawrą stosowne porozumienie z przedstawicielami pracowników/związkami zawodowymi, wprowadzające przestój ekonomiczny bądź obniżony wymiar czasu pracy w zakładzie pracy.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących oferowanych form pomocy przez tarczę antykryzysową lub też złożenia wniosków pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Autorka: Katarzyna Michalik, prawnik, praktyka prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

image003_0f4ac0ee-6d47-44a0-83bd-6e340afab271.jpg (11 KB)