Cel i zastosowanie

Jego głównym założeniem jest pozyskanie wsparcia finansowego od wyznaczonej docelowej grupy społecznej, najczęściej aktywnych kibiców sportowych danego zespołu. Umożliwia to następczo prowadzenie modernizacji działalności klubu, czy to poprzez umożliwienie wykonania nowych transferów zawodniczych, zapewnienie zaplecza medycznego, naprawy obiektów treningowych czy regulację bieżących zobowiązań finansowych. W zamian za uczestnictwo w finansowaniu oraz udzieloną pomoc potencjalni inwestorzy otrzymują prawa udziałowe w klubie sportowym lub jego spółkach zależnych.

Procedura step by step. Na co warto zwrócić uwagę

tabela P.Walon.png (39 KB)

ABC głównych kosztów operacyjnych

Należy pamiętać, że podmiotami najczęściej zaangażowanymi w proces inwestowania społecznościowego są operatorzy platform crowdfundingowych oraz dostawcy usług płatniczych.  Gromadzą oni środki zebrane w ramach kampanii, pobierając różne opłaty i prowizje od wysokości pozyskanego kapitału w ramach akcji crowdfundingowej. Kwoty te należy uwzględnić przy planowaniu wysokości kosztu pozyskania kapitału.

Planowane ramy funkcjonowania crowdfundingu ponad państwami członkowskimi

Obecnie w UE trwają prace nad projektem rozporządzenia (wniosek 2018/0048) oraz uwzględnieniem propozycji zawartych w wydanym w 2018 roku planie na rzecz rozwoju FinTechu na rynku europejskim (Fintech Action Plan). Ich celem jest uregulowanie roli i funkcjonowania platform crowdfundingowych oferujących możliwość inwestycji w projekty biznesowe na terenie więcej niż jednego państwa członkowskiego. Wskazane dokumenty proponują między innymi ustandaryzowanie procesu weryfikacji profilu i doświadczenia uczestników inwestowania społecznościowego, stosowanych praktyk księgowych, czy też zasad bezpieczeństwa outsourcowanych przez nie usług.

Przykład z polskiego sportu

Kancelaria LSW z powodzeniem doradzała klubowi sportowemu Wisła Kraków S.A. w procesie pozyskania kapitału z wykorzystaniem crowdfundingu. W styczniu bieżącego roku można było nabyć akcje klubu za pośrednictwem platformy crowdfundingowej www.wisla.beesfund.com. Realizacja niestandardowego projektu okazała się niesamowitym sukcesem, bowiem w 24 godziny zebrano kapitał w wysokości 4 milionów złotych, a udział w akcji wzięło aż 9.129 przyszłych akcjonariuszy.

 

AUTOR: Przemysław Walon, praktyka korporacyjna

*PODSTAWY

1) przepisy Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych.

2) przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.