- Już teraz przed wejściem w życie przepisów, pojawiają się wątpliwości: skoro poprzednia wersja ustawy wyraźnie regulowała popełnienie czynów nieuczciwej konkurencji przez byłych pracowników, a nowa tego nie robi, to czy na jej podstawie pracodawca będzie mógł nadal pociągać byłego pracownika do odpowiedzialności za przekazanie, wykorzystanie lub ujawnienie informacji poufnych na temat przedsiębiorstwa, w którym jeszcze niedawno pracował? - zastanawia się na łamach dziennika.

Zdaniem Katarzyny Lejman odpowiedź powinna być twierdząca, założeniem unijnego pracodawcy było bowiem wzmocnienie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, a nie jej osłabienie.

KLejman_sierpień.jpg (524 KB)