- W takich sytuacjach sąd dokładnie analizuje umowę, przesłuchuje świadków, sprawdza, czy zatrudnieni mają wpływ na grafiki, jak wygląda kwestia podporządkowania – wyjaśnia mec. Stykowska-Sikora.

 W PLL LOT trwa właśnie kolejna kontrola inspektorów pracy. Po jej zakończeniu PIP pójdzie osobno z każdą sprawą do sądu – planowane jest skierowanie powództw o ustalenie stosunku pracy dla wybranych losowo członków personelu pokładowego i lotniczego.

 Artykuł dostępny TUTAJ