Rola i znaczenie Karty Ochrony Dzieci w Reklamie

Przewodniczący KRRiT, Pan Witold Kołodziejski, podkreślił w trakcie konferencji, że Karta ma doniosłe znaczenie w świecie reklamy i będzie stanowiła dla KRRiT cenne wytyczne. Z deklaracji tej należy wnosić, że KRRiT będzie w swoich działaniach aplikowała postanowienia Karty, co sprawia, że akt ten będzie postrzegany jako wyrażający standardy branżowe i najlepsze praktyki. Karta, jako dokument zawierający stosunkowo jednolite i uniwersalne stanowisko rynku reklamowego w przedmiocie etycznego traktowania dzieci zarówno jako odbiorców, jak i uczestników przekazów reklamowych, będzie z dużym prawdopodobieństwem często stosowanym punktem odniesienia przy okazji oceny materiałów marketingowych przez sądy powszechne i organy administracji.

Wedle stanowiska Rady Reklamy, Karta reguluje ochronę najmłodszych w duchu wymagań i zaleceń Unii Europejskiej, stawiając interes dzieci na pierwszym miejscu. Potwierdził to obecny na konferencji Dyrektor Generalny European Advertising Standards Alliance, Pan Lucas Boudet.

Kogo dotyczy Karta?

Akt adresowany jest do nadawców treści skierowanych do dzieci, reklamodawców i twórców reklam. Do tej pory wszelkie regulacje skupiały się głównie na dzieciach jako odbiorcach przekazu reklamowego i odwoływały się do udostępnianych im treści.

W przypadku Karty novum stanowi wątek uregulowania czynnego udziału dzieci w reklamie w charakterze aktorów, począwszy od przebiegu procesu produkcyjnego, m.in. castingu, poprzez próby, aż po pracę na planie.

Przedstawiciele Rady Reklamy wskazali, że regulacja, oprócz utrzymywania najwyższych standardów komunikacji, ma również chronić dzieci, zarówno jako odbiorców, jak i jako aktorów, przed negatywnym wpływem reklamy na ich rozwój. Co istotne, wymogi Karty powinny być stosowane nie tylko w przypadku przekazów kierowanych bezpośrednio do dzieci, ale także w sytuacjach, gdy dzieci, ze względu na formę, miejsce i sposób prezentacji reklamy, są jedynie jej odbiorcami. Art. 5 Karty zawiera obszerny katalog treści i sposobów ich prezentowania, które nie powinny być stosowane w reklamach odbieranych przez dzieci. Lista wyłączeń cechuje się stosunkowo wysokim stopniem ogólności i szerokim zakresem zastosowania.

Cały Alert prawny LSW | Media i Reklama | Karta Ochrony Dzieci w Reklamie do przeczytania pod tym LINKIEM.

Dokument Karty Ochrony Dzieci w Reklamie dostępny TUTAJ.