[ Co mówi wyrok TSUE? ]

TSUE wskazał między innymi, że konsument będzie miał de facto wybór, czy umowa pozbawiona jej kluczowych i zarazem nieuczciwych postanowień "walutowych", będzie:

a) dalej kontynuowana jako kredyt „złotowy” lub
b) uznana za nieważną w całości.

Decyzja w powyższym względzie, będzie podlegać ocenie biorąc pod uwagę korzyści, jakie może w danym stanie faktycznym uzyskać konsument. TSUE uznał tym samym, że Sądy nie mogą dowolnie uzupełniać brakujących postanowień umowy, jeżeli niektóre z jej punktów okażą się nieuczciwe i w konsekwencji nieważne.

                     [ Jakie będą skutki wyroku TSUE? ]

Wskutek uznania umowy kredytu za nieważną w całości, może dojść do sytuacji, zgodnie z którą konsument nie będzie musiał zwracać bankowi otrzymanej kwoty kredytu, bowiem roszczenia banku mogły ulec przedawnieniu. Z drugiej strony, to właśnie konsument, będzie mógł w wielu przypadkach żądać od banku zapłaty w wysokości nienależnie pobranych rat kredytu. Może zdarzyć się również tak, że wadliwe kredyty walutowe, staną się kredytami wyrażonymi w złotówkach i będą oprocentowane według stawki LIBOR.

O ile dzisiejszy wyrok TSUE nie spowoduje automatycznej zmiany umów kredytowych, to może ułatwić dochodzenie roszczeń przez konsumentów w przyszłości. Trzeba bowiem pamiętać, że wyroki TSUE nie mają charakteru powszechnie obowiązującego. Niemniej, skutki orzeczeń unijnych często wykraczają poza ramy postępowania w sprawie, w której zostały wydane. Sądy państw członkowskich rozważając sprawy o podobnym charakterze, nie powinny bowiem przyjmować odmiennej interpretacji prawa od tej, która została poddana uprzedniej analizie w wyroku TSUE.

         Paweł Baran

Bez tytułu.png (65 KB)

radca prawny, praktyka korporacyjna

i rozwiązywania sporów

E:  p.baran@lsw.com.pl

T:  530-260-892

Cały Alert prawny LSW do przeczytania pod tym LINKIEM