zmowa (002).jpg (195 KB)

[ Kogo dotyczy obowiązek posiadania wewnętrznej procedury? ]

Obowiązek opracowania i wdrożenia wewnętrznej procedury MDR dotyczy podmiotów, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy równowartość 8 mln PLN.

[ Czy każdy podmiot przekraczający limit 8 mln PLN powinien posiadać procedurę wewnętrzną? ]

Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że obowiązki dotyczące procedury wewnętrznej dotyczą wyłącznie tzw. promotorów, często utożsamianych z dużymi firmami doradczymi zajmującymi się doradztwem prawnym i podatkowym. Nic bardziej mylnego.

Przepisy wskazują trzy grupy podmiotów zobowiązanych do posiadania procedury wewnętrznej:

·         promotorzy,

·         podmioty zatrudniające promotorów,

·         podmioty faktycznie wypłacające promotorom wynagrodzenie.

Procedurę powinien mieć zatem nie tylko każdy promotor, który przekroczył limity przychodów lub kosztów, ale również każdy podmiot (uwzględniając powyższe limity), który zatrudnia bądź wypłaca wynagrodzenie promotorowi, a więc zasadniczo każdy przedsiębiorca, który korzysta z usług doradztwa podatkowego – czy to wewnętrznie, poprzez zatrudnienie doradcy, czy też zewnętrznie, poprzez zapłatę wynagrodzenia na rzecz firmy doradczej.

Powyższe przepisy, jak i cała regulacja dotycząca MDR budzą szereg wątpliwości interpretacyjnych, których jednoznacznie nie wyjaśnia Ministerstwo Finansów. Próbując uniknąć ewentualnych sankcji związanych z brakiem procedury wewnętrznej, zasadne wydaje się zajęcie stanowiska, iż każdy podmiot, bez względu na to czy jest promotorem, korzystającym, czy wspomagającym, o ile osiągnął ustawowy limit przychodów lub kosztów, powinien wdrożyć u siebie procedurę w zakresie MDR.

[ Jakie sankcje za brak procedury wewnętrznej? ]

Kara do 2 mln PLN, a w niektórych przypadkach nawet do 10 mln PLN.

 [ Jak możemy pomóc? ]

LSW może opracować i wdrożyć wewnętrzną procedurę dotyczącą MDR, w tym przeszkolić osoby, do których obowiązków będzie należało jej stosowanie w danym podmiocie.

                                                                                                                                                                                                                                               

             Marcin Grzelecki

 _MarcinGrzelecki_WW11359INT.jpg (72 KB)

radca prawny, doradca podatkowy zespół

doradztwa podatkowego
Allin Tax Sp. z o.o

E: m.grzelecki@lsw.com.pl
T: 22 646 42 10