Najważniejsze zmiany przewidują:

1. Zmiany związane ze świadectwem pracy, w tym:

  • wydłużenie terminu do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy oraz do skierowania żądania sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy z 7 do 14 dni;
  • dodanie regulacji, z której wprost wynika prawo do wystąpienia przez pracownika, w przypadku niewydania mu przez pracodawcę świadectwa pracy, z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy do sądu pracy;
  • wprowadzenie regulacji uprawniającej pracownika prawo do wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy w sytuacji, gdy pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe

2. Zmianę przepisów związanych z dyskryminacją i mobbingiem, w tym:

  • stworzenie otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację;
  • umożliwienie, w przypadku mobbingu, dochodzenia od pracodawcy, na podstawie przepisów Kodeksu pracy, odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę – także w sytuacji, gdy pracownik nie rozwiązał stosunku pracy;

Zapraszamy do lektury ALERTU LSW autorstwa Anny Stykowskiej-Sikory

Cały Alert do przeczytania pod tym LINKIEM.