Podejmowane działania

W ramach Programu Fundacja przystępuje do strategicznie ważnych postępowań sądowych i administracyjnych lub je inicjuje, przyczyniając się w ten sposób do przełomowych wyroków w zakresie walki o podstawowe prawa i wolności – m.in. prawo do życia, prawo do sądu, wolność osobistą, wolność  słowa i ekspresji czy wolność zgromadzeń. Działania te prowadzą do ustanawiania powszechnych standardów ochrony praw człowieka i podnoszenia kultury prawnej w Polsce i całej Europie.

Współpraca pro bono

Sukcesy w prowadzeniu litygacji strategicznej były i są możliwe dzięki zaangażowanym prawnikom, którzy na zasadach pro bono współpracują z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.

„Dzięki współpracy pro bono, jaką oferują Klientom HFPC współpracujący z nami prawnicy, niezbędną pomoc uzyskują m.in. osoby, których ze względu na trudną sytuację materialną nie stać na profesjonalne wsparcie prawne w postępowaniach sądowych. Ten aspekt jest dla nas, ale też dla współpracujących z nami Kancelarii, bardzo ważny”– mówi dr Katarzyna Wiśniewska, koordynatorka Programu Spraw Precedensowych HFPC.

Kancelaria LSW Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy od wielu lat aktywnie angażuje się w litygację strategiczną i współpracę z Programem Spraw Precedensowych. W tym czasie w ramach naszej działalności pro bono prowadziliśmy sprawy przed sądami krajowymi oraz Trybunałem Konstytucyjnym, które dotyczyły m.in. wolności słowa i ekspresji, prawa do prywatności i dostępu do informacji publicznej.

Jedną z takich spraw był proces prowadzony przed Trybunałem Konstytucyjnym, który dotyczył sankcji karnej za brak rejestracji czasopisma. Prawnikiem zaangażowanym w tę sprawę był mec. Maciej Ślusarek. Trybunał uznał ówczesną regulację za niekonstytucyjną. W swoim orzeczeniu TK skoncentrował się na kwestii skutków dla wolności słowa, jakie może wywierać odpowiedzialność karna, która grozi za brak rejestracji. Według TK, w tym przypadku sankcje karne są zbyt surowe oraz „nieusprawiedliwione w świetle wartości, które mają chronić oraz celów przewidzianych przez ustawodawcę”. Trybunał zwrócił uwagę na poważne dolegliwości po stronie oskarżonego związane z samym prowadzeniem postępowania karnego, wymierzoną karą, a niekiedy także dodatkowymi konsekwencjami, wynikającymi z uznania winy w procesie karnym. „W przedmiotowej sprawie skarżący utracił mandat radnego, a tym samym możliwość uczestnictwa w debacie publicznej” – orzekł Trybunał Konstytucyjny.

„Broniąc praw człowieka w konkretnych, często precedensowych sprawach, pomagamy wyznaczać standardy właściwego zachowania. Dotyczy to zwłaszcza przypadków, w których występujemy przeciwko nadużyciom władzy, bronimy prawa do anonimowości w sieci, wolności słowa. Nie byłoby to możliwe bez działalności pro bono, bo często naruszenie praw dotyczy osób, których nie stać na ponoszenie kosztów profesjonalnej pomocy prawnej. Jesteśmy przekonani, że tego rodzaju sprawy wymagają naszego zaangażowania, tak po prostu, dla zasady. Dla lepszej Polski“ – mówi adw. Maciej Ślusarek z kancelarii LSW Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy.

 

 HR.png (43 KB)

  image003_0f4ac0ee-6d47-44a0-83bd-6e340afab271.jpg (11 KB)