Anna Stykowska-Sikora

Adwokat

W LSW

Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. W zakresie jej zainteresowań znajdują się także zagadnienia związane z optymalnymi formami zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych.

Doradza zarówno menadżerom, jak i pracodawcom w następujących obszarach: standardowe polityki i regulaminy dla pracodawców, w tym regulaminy pracy i wynagradzania, procedury antymobbingowe, antydyskryminacyjne i dyscyplinarne, rozpatrywania skarg, umowy o świadczenie usług doradczych, umowy o pracę; zwolnienia, stosunki między pracodawcą a pracownikami oraz kwestie zbiorowe, a także ochrona interesu firm poprzez umowy o zakazie konkurencji i umowy o zachowaniu poufności; negocjacje kontraktowe w sytuacji zatrudniania lub zwolnienia pracownika; problemy związane z zatrudnieniem, które powstają w przypadku transakcji korporacyjnych, przejścia zakładu pracy, reorganizacji oraz outsourcingu, roszczenia pracowników przed sądami pracy i przed Sądem Najwyższym.

Jej praktyka obejmuje także kwestie związane z prawem cywilnym i rodzinnym (rozwody, opieka nad dziećmi, podział majątku dorobkowego).

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach sądowych.

Przed LSW

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji oraz podyplomowy kurs w zakresie prawa podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Jeszcze w czasie studiów zdobywała doświadczenie zawodowe pracując w warszawskich kancelariach, następnie w Grupie Wydawniczej Infor S.A. Tytuł adwokata uzyskała w 2010 roku.

O Annie

Pasją Anny jest architektura wnętrz oraz podróże. Inspiruje ją sztuka orientalna, którą ma szansę podziwiać podczas wakacyjnych wypraw do Azji.

16.03.2021, AUTOMATYKA

Robotyzacja i automatyzacja w świetle przepisów prawa pracy

(Magazyn Automatyka, wydanie 1-2/2021, na stronach 63-65).

https://lswipblog.pl/pl/2021/03/robotyzacja-i-automatyzacja-w-swietle-przepisow-prawa-pracy/

20.04.2020, WWW.LSW.COM

Tarcza antykryzysowa - Pomoc oferowana przedsiębiorcom

(wspólnie z Katarzyną Michalik,Władysławem Bieńkowskim i Pawłem Baranem)

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/tarcza-antykryzysowa-pomoc-oferowana-przedsiebiorcom?fbclid=IwAR3frD-AkhShXTvRySeU0HJ_H6Q1xq8iNFozk_qiny_cUgp5b8LndJOUYrM

13.06.2019, LSW IP BLOG

(wspólnie z Katarzyną Michalik)

RODO a najnowsze zmiany w kodeksie pracy

http://lswipblog.pl/pl/2019/06/rodo-a-najnowsze-zmiany-w-kodeksie-pracy/

12.06.2019, LSW.COM.PL

Zmiany w Kodeksie pracy - prezydent podpisał ustawę - Alert LSW

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/alert-lsw-zmiany-w-kodeksie-pracy-prezydent-podpisal-ustawe

25.01.2019, LSW.COM.PL

Zmiany w dokumentacji pracowniczej

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/zmiany-w-dokumentacji-pracowniczej-pisze-anna-stykowska-sikora

25.01.2019, LSW.COM.PL

Pracownicze Plany Kapitałowe

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/pracownicze-plany-kapitalowe-pisze-anna-stykowska-sikora

31.10.2018, GAZETA WYBORCZA

Kolejna kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w PLL LOT. Tym razem sprawa "śmieciówek" trafi do sądu. Ale tu kodeks pracy kuleje

http://wyborcza.pl/7,155287,24109938,kolejna-kontrola-panstwowej-inspekcji-pracy-w-pll-lot-tym-razem.html

27.04.2018, LSW IP BLOG

Umowy cywilnoprawne pod ostrzałem ZUSU

http://lswipblog.pl/pl/2018/04/umowy-cywilnoprawne-ostrzalem-zusu/

2020-03-30, WWW.LSW.COM

Tarcza antykryzysowa i jej wpływ na prawo pracy

(wspólnie z Katarzyną Michalik)

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/tarcza-antykryzysowa-i-jej-wplyw-na-prawo-pracy?fbclid=IwAR19xfBjxYjzbgsof-ZEov_gNGmvu8h3P5Ca4SuRuOMyy2FOuRKcHTnWXFM

20.03.2018, LSW.COM

ZUS kwestionuje umowy o dzieło

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/zus-kwestionuje-umowy-o-dzielo

05.03.2018, LSW.COM

Ustawa o jawności życia publicznego. Konsekwencje dla pracodawców

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/ustawa-o-jawnosci-zycia-publicznego-konsekwencje-dla-pracodawcow

12.02.2018, LSW. COM

Zmiany w prawie pracy w 2018 roku

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/zmiany-w-prawie-pracy-w-2018-roku

25.03.2008, Serwis Prawno-Pracowniczy 13/2008, str. 38

Przegrani przedsiębiorcy

18.03.2008, Serwis Prawno-Pracowniczy 12/2008 str. 4

Korygowanie zeznania podatkowego

25.12.2007, Serwis Prawno-Pracowniczy 52/2007 str. 40

Odszkodowania za bezpodstawne rozwiązanie umowy o pracę

30.10.2007, Serwis Prawno-Pracowniczy 44/2007, str. 23

Błędy przy zwalnianiu zarządu

09.10.2007, Prawo Przedsiębiorcy 41/2007, str. 26

Korzyści z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

02.10.2007, Serwis Prawno-Pracowniczy 40/2007, str. 24

Płatnik pod kontrolą

04.09.2007, Serwis Prawno-Pracowniczy 36/2007, str. 53

Wybory do rady pracowników

03.01.2006, Serwis Prawno-Pracowniczy 1/2006, str. 15

Kradzież to przestępstwo

04.10.2005, Serwis Prawno-Pracowniczy 40/2005, str. 33

Jakie koszty uzyskania przychodu?

01.09.2005, Personel i Zarządzanie 9/2005, str. 99

Jak rozliczyć odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę?

  • „Mobbing – jak go rozpoznać i jak przeciwdziałać?”- 29 kwietnia, wspólnie z Katarzyną Michalik; organizator - Women in Law Foundation
  • „Czym jest dyskryminacja w miejscu pracy. Definicje i przykłady.” - 15 kwietnia - wspólnie z Katarzyną Michalik; organizator - Women in Law Foundation
  • „Rejestracja umów zlecenie / umów o dzieło w 2021” - prelegenci: Anna Stykowska-Sikora, Maciej Kubiak i Michał Krysik, organizator: KIPA Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych - 28.1.2021.
  • „Umowy o dzieło i 50% kosztów uzyskania przychodu w branży marketingowej” -prelegenci: Anna Stykowska-Sikora, Maciej Kubiak i Michał Krysik, organizator: SAR Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej - 12.1.2021.
  • "Poranną kawę z TUgether", udział w dyskusji dotyczącej Tarczy finansowej vs. planu odmrażania gospodarki - 19 kwietnia 2020.
  • "Mobbing w firmie lub organizacji & ograniczenia w zarządzaniu różnorodnością"- 9 maja 2019 : wspólnie z Katarzyną Michalik dla SAR
  • "LSW o kontrolach ZUSU podczas śniadania biznesowego dla SARU" - 5 kwietnia 2018 : wspólnie z Marcinem Grzeleckim dla SAR
  • "Źródła przychodów w CIT (2018)" - 4 października 2018 : dla SAR
  • "Umowy cywilnoprawne w branży audiowizualnej" - 10 paździenika 2018 : wspólnie z KIPA

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved