Aleksandra Penkowska

Adwokat, aplikant rzecznikowski

W LSW

Aleksandra specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w tym przede wszystkim w sprawach spornych dotyczących praw własności przemysłowej, w szczególności znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów, a także zwalczania nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje klientów w postępowaniach cywilnych oraz w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP i sądami administracyjnymi.

W obszarze praktyki Aleksandry znajdują się również sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych, w tym ochrony renomy osób i korporacji.

PRZED LSW

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Cardiff i Szkoły Prawa Angielskiego i Europejskiego zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem Cambridge. Ukończyła Studia Podyplomowe z Prawa Własności Intelektualnej, Historii Sztuki oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Na listę adwokatów wpisana od 2014 r.

Przed LSW związana z wiodącą butikową kancelarią specjalizującą się w prawie własności intelektualnej.

O ALEKSANDRZE

Zaangażowana społecznie, w tym jako prawnik pro bono, we wspieranie organizacji pozarządowych, w szczególności działających w obszarze pomocy dla uchodźców, edukacji najmłodszych w tematach Celów Zrównoważonego Rozwoju i społeczeństwa obywatelskiego, oraz innych zorientowanych na programy budujące kulturę otwartości. Miłośniczka gór o każdej porze roku.

 

02.11.2021, LSW IP BLOG

Czy ujawnienie obrazu całego produktu może prowadzić do powstania niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych poszczególnych części produktu?

https://lswipblog.pl/pl/2021/11/czy-ujawnienie-obrazu-calego-produktu-moze-prowadzic-do-powstania-niezarejestrowanych-wzorow-wspolnotowych-poszczegolnych-czesci-produktu/ 

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved