Retail/B2C

Przedsiębiorcy z sektora retail spotykają się nie tylko z coraz większą konkurencją rynku, a także ze stałym wzrostem liczby regulacji wpływających na ich funkcjonowanie oraz coraz większym zaangażowanie organów ochrony konkurencji i konsumentów w działania zmierzające do egzekwowania tych przepisów. Dlatego wspieramy naszych klientów z sektora retail w kluczowych obszarach ich działalności, tj.:

 • Dystrybucja (selektywna i wyłączna ), franczyza, agencja, umowa o współpracy
 • Działalność online, w tym regulaminy i polityka prywatności podmiotów z branży e-commerce
 • Regulaminy promocji, konkursów i loterii oraz komunikacja marketingowa do konsumentów
 • Oznakowanie produktów, bezpieczeństwo produktów oraz food safety
 • Dane osobowe
 • Własność intelektualna
 • Czyny nieuczciwej konkurencji, w tym reklama porównawcza i wprowadzająca w błąd
 • Fuzje, przejęcia i joint ventures
 • Postępowania przed organami ochrony konkurencji
 • Nieruchomości
 • Podatki
 • Kwestie pracownicze

Prawnicy LSW działają na rzecz producentów, importerów, jak i dystrybutorów aktywnych m.in. w branży FMCG, AGD, motoryzacyjnej, bankowej, dóbr luksusowych, telekomunikacyjnej, mediów, medycznej.

Katarzyna Ciepiela Adwokat Własność intelektualna
Maciej Dudek Radca prawny Własność intelektualna
Katarzyna Lejman Adwokat Własność intelektualna
Hanna Marcinkiewicz Adwokat Własność intelektualna
Bartosz Mysiak Radca prawny Własność intelektualna
Edyta Niemyska Radca prawny Prawo korporacyjne
Piotr Nikołajuk Adwokat Własność intelektualna
Marta Żemajtis Radca prawny Własność intelektualna

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji – reklama porównawcza 

Prawnicy LSW opiniowali reklamy porównawcze dla producenta z branży FMCG, a także reprezentowali go w sporach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji związanych z reklamą wprowadzającą w błąd oraz reklamą porównawczą. 

Umowy dystrybucji selektywnej dóbr luksusowych

Prawnicy LSW opiniowali umowy dystrybucji selektywnej dla przedsiębiorców z branży dóbr luksusowych, które następnie były pozytywnie zweryfikowane w ramach postępowania prowadzonego przez Prezesa UOKiK. 

Umowy franczyzy, komisu i agencji w sektorze FMCG

Prawnicy LSW opiniowali umowy franczyzy komisu i agencji dla przedsiębiorców z sektora FMCG pod kątem zgodności z przepisami antymonopolowymi, w tym zakazem ustalania cen odsprzedaży i innych warunków handlowych.  

Podmiot świadczący usługi z zakresu monitorowania rynku

Prawnicy LSW dokonali zgłoszenia do UOKIK zawiadomienia dotyczącego podejrzenia stosowania przez uczestników rynku praktyk ograniczających konkurencję, czego efektem było wszczęcie postępowania wyjaśniającego przez Prezesa UOKIK.

Dostawca działający na rynku zaopatrzenia w produkty FMCG

Prawnicy LSW doradzali w zakresie klauzul umownych w dystrybucji, w tym polityki cenowej i warunków promocji stosowanych przez podmiot działający na rynku zaopatrzenia w produkty FMCG. Eksperci LSW doradzali między innymi w zakresie stosowania wyłączeń określonych porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. 

Producent piwa

Prawnicy LSW doradzali w zakresie warunków promocji i polityki cenowej podmiotu działającego na rynku produkcji i sprzedaży piwa.

Wsparcie w zakresie compliance oraz prowadzenie audytów antymonopolowych

Dla przedsiębiorcy z rynku zarządzania energią elektryczną i automatyki prawnicy LSW przygotowali i wdrożyli program compliance oraz przeprowadzili audyt antymonopolowy. 

Wsparcie podczas kontroli i przeszukań 

Prawnicy LSW wspierali przedsiębiorcę z branży produkcji i przetwarzania polimerów w związku z kontrolą prowadzoną przez Komisję Europejską oraz korzystaniem z programu łagodzenia kar (leniency).

Postępowania wyjaśniających oraz badaniach sektorowych dotyczące sektora FMCG

Nasi prawnicy reprezentowali producenta z sektora FMCG w postępowaniach wyjaśniających oraz podczas badaniach sektorowych prowadzonych przez Prezesa UOKiK na rynku karmy dla psów i kotów. 

Komunikacja pomiędzy dostawcami i dystrybutorami z sektorów FMCG i AGD  

W ramach bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców z sektorów FMCG i AGD prawnicy LSW wspierali klientów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa prawnego komunikacji pomiędzy dostawcami i dystrybutorami, w tym komunikacji dotyczącej cen odsprzedaży i marży, a także przygotowywali praktyczne wytyczne (tzw. dos and dont’s) w tym zakresie. 

Szkolenia z zakresu szybkiego reagowania na zagrożenia w biznesie

Działając na rzecz producenta z sektora FMCG prawnicy LSW prowadzili szkolenia z zakresu szybkiego reagowania na zagrożenia w biznesie oraz wspierali dział Corporate Communication w sytuacjach kryzysowych. 

Postępowania przed SOKiK dotyczące wpisu do rejestru klauzul abuzywnych 

Nasi prawnicy reprezentowali szereg klientów w postępowaniach przed SOKiK dotyczących wpisu postanowień zawartych we wzorcach do rejestru klauzul abuzywnych, skutecznie zapobiegając w/w wpisom. W tym reprezentowali:  jeden z wiodących banków w postępowaniach przed SOKiK dotyczących wpisu do rejestru szeregu postanowień regulaminu wydawania i używania kart kredytowych do rejestru klauzul abuzywnych;  dużego przedsiębiorcę z branży wydawniczej postępowaniu dotyczących wpisu do rejestru postanowień zawartych w regulaminach sklepów internetowych współpracujących z tym podmiotem; producenta z sektora FMCG w postępowaniu dotyczącym wpisu do rejestru postanowień zawartych w regulaminie promocji konsumenckiej.  

Sprzedaż online w sektorze FMCG

Prawnicy z naszej kancelarii doradzali szeregu podmiotom z branży FMCG przy tworzeniu dokumentacji prawnej dla sklepów internetowych sprzedających do konsumentów (B2C). Tworzyliśmy całą dokumentacją prawną dotyczącą działalności takiego sklepu online (taką jak: regulamin działania sklepu, polityka prywatności, cookies, zawiadomienia do konsumentów). W tym, doradzaliśmy na okoliczność zgodności wewnętrznych procedur sprzedaży sklepów internetowych oraz komunikatów do konsumentów na podstawie regulacji konsumenckich. 

Regulaminy sklepów i witryn internetowych oraz aplikacji mobilnych dla podmiotu z sektora AGD

W ramach bieżącej obsługi producenta z sektora AGD prawnicy LSW stworzyli regulamin sklepu internetowego, a także regulaminy witryn internetowych i polityki prywatności. Ponadto doradzali przy tworzeniu regulaminów dla aplikacji mobilnych instalowanych na urządzeniach indywidualnych użytkowników.

Regulaminy promocji konsumenckich, konkursów i programów lojalnościowych dla sieci drogerii 

Prawnicy LSW wspierali wchodząca na rynek polski sieć drogerii w zakresie przygotowania regulaminów promocji i konkursów konsumenckich oraz programów lojalnościowych, a także konsultacji komunikatów reklamowych skierowanych do konsumentów 

Przygotowanie regulaminów promocji i konkursów konsumenckich dla producenta sprzętu AGD

W ramach bieżącej obsługi prawnej nasi prawnicy doradzali wiodącemu producentowi sprzętu AGD w zakresie przygotowania regulaminów promocji i konkursów konsumenckich, a także konsultacji komunikatów reklamowych skierowanych do konsumentów.

Działania marketingowe producenta oprogramowania komputerowego

Prawnicy kancelarii doradzali producentowi oprogramowania komputerowego, będącego liderem w swojej branży, w kwestiach dotyczących zgodności z prawem antymonopolowym oraz przepisami konsumenckimi jego działań marketingowych online i offline, w tym komunikatów do konsumentów. 

Opiniowania dokumentacji dotyczącej kart kredytowych dla jednego z banków

Pracując dla jednego z wiodących banków prawnicy LSW konsultowali dokumentację dotyczącą wydawania i używania kart kredytowych pod kątem zgodności z regulacjami konsumenckimi oraz ustawą o kredycie konsumenckim.  

Opiniowania dokumentacji dotyczącej procedury windykacji i wysokości opłat dla jednego z banków

Pracując dla jednego z banków prawnicy LSW konsultowali dokumentację dotyczącą procedury windykacyjnej i wysokości opłat pobieranych w ramach w/w procedury pod kątem ich zgodności z regulacjami konsumenckimi. 

Opiniowania projektów umów deweloperskich dla jednego z wiodących deweloperów

Prawnicy LSW opiniowali projekty umów deweloperskich dla jednego z wiodących deweloperów pod katem ich zgodności z regulacjami konsumenckimi oraz ustawą o prawach konsumenta oraz tzw. ustawą deweloperską. 

Postępowania dotyczącego nieprawidłowego oznakowania produktów 

Nasi prawnicy reprezentowali producenta karmy dla zwierząt w postępowaniu dotyczącym zarzutu niewłaściwego znakowania towaru oraz organizowania systemu sprzedaży w sposób mogący wprowadzić konsumenta w błąd co do właściwości karmy. Ostatecznie Prezes Urzędu uznał, że nie ma podstaw do stawiania zarzutów i umorzył postępowanie.

Porady z zakresu prawa żywnościowego (food safety) dla producenta z sektora FMCG

Prawnicy LSW wspierali wiodącego producenta z sektora FMCG w zakresie szeroko pojętego prawa żywnościowego, w tym oznakowania produktów spożywczych, jak też oznakowania karmy dla psów i kotów. Ponadto reprezentowali klienta w sporach z PIH dotyczących oznakowania produktów spożywczych, jak też w sporach z inspekcją weterynaryjną w zakresie oznakowania karm dla psów i kotów. 

Specjalizacje

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved